Новини

Помилка у коді ознаки зведеної ПН: як виправити?

29.08.2019 / 13:45

Ситуація. Платником податку було складено та зареєстровано в ЄРПН податкову накладу, в якій у полі верхньої лівої частини «Зведена податкова накладна» замість коду ознаки 1 було проставлено код ознаки 2. Як виправити таку помилку?

Зважаючи на те, що у податкових накладних, які складаються на підставі різних норм ПКУ (п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ), у полі верхньої лівої частини податкової накладної «Зведена податкова накладна» зазначаються різні коди ознаки - відповідно 1 та 2, то помилки, допущені у такому полі податкової накладної, виправляються шляхом складання розрахунку коригування з урахуванням таких особливостей:

  • у полі «Дата складання» зазначається дата, на яку було виявлено таку помилку;
  • у верхній лівій та заголовній частині розрахунку коригування — дані із верхньої лівої та заголовної частини податкової накладної з помилковим даними;
  • у розділі Б — зі знаком «-» (виводяться в «0») відповідні показники усіх рядків податкової накладної, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ). При цьому у графі 2.1 зазначається код причини коригування 103 (повернення товару або авансових платежів).

Розрахунок коригування, складений до податкової накладної, яка не підлягала наданню отримувачу (покупцю), підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем).

Одночасно постачальник (продавець) повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну з урахуванням таких особливостей:

  • реквізити верхньої лівої та заголовної частини податкової накладної зазначаються без помилок;
  • у полі «Дата складання» зазначається дата виникнення податкових зобов’язань постачальника (продавця), тобто дата складання податкової накладної з помилковими даними у верхній лівій частині податкової накладної;
  • такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної з помилковими даними у верхній лівій частині податкової накладної;
  • у розділі Б такої податкової накладної зазначається обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були вказані в податковій накладній з помилковими даними у верхній лівій частині податкової накладної.

/ІПК від 23.08.2019 р. № 3962/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/