Новини

За яких умов недержавний пенсійний фонд може бути «неприбутківцем»

02.09.2019 / 11:30

Недержавний пенсійний фонд може бути визнаний неприбутковою організацією у розумінні Кодексу у разі його відповідності вимогам підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу.

Так, недержавний пенсійний фонд повинен бути утворений та зареєстрований у порядку, встановленому Законом № 1057, який визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов’язані з цим видом діяльності.

Крім того, установчі документи недержавного пенсійного фонду (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє недержавний пенсійний фонд відповідно до закону) повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

При цьому відповідно до абзацу третього підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу. Зокрема видатків на утримання такого недержавного пенсійного фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

Лист ДФС України від 03.08.2019 р. № 7471/7/99-99-12-02-04-17