Новини

Огляд ІПК

03.09.2019 / 12:10

ПДВ

Повернення майна з господарського відання

ДФС України пояснила, що при передачі майна з господарського відання дочірнього підприємства на баланс власника майна не здійснюється постачання товарів у розумінні пп. 14.1.191 ст. 14 ПКУ, оскільки не передається право власності на майно. Тому операція з передачі майна з господарського відання дочірнього підприємства на баланс власника майна не є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 14.08.2019 р. № 3797/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Попередня оплата однією сумою за декількома рахунками

ГУ ДФС у м. Києві з приводу порядку складання податкових накладних при здійсненні попередньої оплати однією сумою за декількома рахунками-фактурами нагадало, що податкова накладна складається окремо на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Тому складання двох або більше податкових накладних у випадку отримання попередньої оплати товарів/послуг однією сумою не відповідає нормам ПКУ та не дає можливості ідентифікувати операції.

У разі складання таких податкових накладних постачальником покупець не має підстав для віднесення зазначених у них сум ПДВ до податкового кредиту, оскільки такі податкові накладні не відповідають первинним документам.

/ІПК від 23.08.2019 р. № 3964/ІПК/26-15-12-01-18/

Доставка перевізником неоплаченого товару покупцю

З метою оподаткування ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів, оплата за які не відбулася, і постачальник не визначає податкові зобов’язання за касовим методом, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо покупцю, або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення, пересилання тощо).

Підтвердженням дати, на яку припадає початок передачі (переміщення) товару, є дата, вказана у документах на перевезення (переміщення, пересилання) товару, які за ст. 307 ГКУ оформлюються в установленій формі із складанням комплекту перевізних документів з урахуванням виду транспорту, яким здійснюється перевезення.

/ІПК від 14.08.2019 р. № 3793/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Повернення частини авансу після 1095 днів

У разі якщо після сплину 1095 календарних днів з дати виникнення податкових зобов’язань та складання податкових накладних при отриманні авансового платежу за товар, який підлягає постачанню, відбувається повернення частини такого авансового платежу, розрахунок коригування до таких податкових накладних не може бути зареєстрований в ЄРПН, та, відповідно, підстави для зменшення податкових зобов’язань у платника податку — продавця відсутні.

При цьому покупець у разі повернення йому постачальником частини авансового платежу, зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ на суму зменшення компенсації вартості товару (частини авансового платежу, що повернута постачальником), використовуючи механізм, визначений п. 198.5 ст. 198 ПКУ, та скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідну податкову накладну.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3720/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Оплата послуг за бюджетні кошти

У разі, якщо грошові кошти, які надходять платнику в рахунок оплати вартості поставлених послуг, є бюджетними коштами відповідно до норм БКУ та надходять на відповідний рахунок товариства, то дата виникнення податкових зобов’язань визначається товариством за п. 187.7 ст. 187 ПКУ на дату зарахування коштів на такий рахунок, незалежно від дати підписання актів виконаних робіт. На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’я­заний скласти податкову накладну в електрон­ній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

/ІПК від 15.08.2019 р. № 3820/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Безнадійна заборгованість

Заборгованість банка, який ліквідується, може вважатись для цілей застосування положень ПКУ безнадійною заборгованістю відповідно до вимог пп. «з» пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ за умови, що його ліквідація підтверджується записом про державну реєстрацію його припинення у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Таким чином, кошти, що знаходяться на поточному рахунку банку, можуть бути визнані безнадійною заборгованістю у разі наявності підтверджуючих документів про припинення банка-боржника як юридичної особи у зв’язку із його ліквідацією.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3714/ІПК/28-10-27-01-11/

Облік штрафних санкцій

Для цілей визначення різниць за пп. 140.5.11 ст. 140 ПКУ враховуються штрафні санкції, нараховані у межах цивільно-правових договорів, укладених з іншими суб’єктами господарювання. На суми штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих органами ДФС у зв’язку з порушенням платником податку вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролю­ючі органи, фінансовий результат до оподаткування не збільшується.

Такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку під час визначення фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3713/ІПК/05-99-12-03-08/

Врахування витрат на будівництво при визначенні фінрезультату

Витрати на будівництво враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування за правилами бухгалтерського обліку у разі їх підтвердження належним чином оформленими первинними документами. При цьому розділом ІІІ ПКУ не передбачено регулювання вартості договірних цін.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3712/5/99-99-15-01-01-15/ІПК/

Виплата прибутку від операцій з ЦП

У разі якщо прибуток від операцій з цінними паперами отримується резидентом договірної держави, що виступає як посередник — номінальний утримувач доходів від операцій з цінними паперами для перерахування їх іншим нерезидентам — фактичним власникам доходу від таких операцій, то резидент при виплаті прибутку за операціями з цінними паперами такому посереднику не має підстав для застосування преференцій чинних міжнародних договорів з країнами резиденції бенефіціарних (фактичних) отримувачів (власників) такого прибутку.

/ІПК від 14.08.2019 р. № 3778/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Мінімально допустимий строк амортизації реконструйованого ОЗ

Якщо встановлений платником податку в бухгалтерському обліку строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів менше ніж мінімально допустимі строки амортизації, встановлені у податковому обліку для групи, до якої належить такий основний засіб, то для розрахунку амортизації з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток використовуються строки, встановлені пп. 138.3.3 ст. 138 ПКУ.

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів у бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими ніж ті, що встановлені пп. 138.3.3 ст. 138 ПКУ для групи, до якої включено такий основний засіб, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) такого активу, встановлені в бухгалтерському обліку.

Отже, у податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації вартості реконструйованого основного засобу, що був у використанні, не може бути меншим за мінімально допустимі строки, визначені пп. 138.3.3 ст. 138 ПКУ.

/ІПК від 21.08.2019 р. № 3918/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Харчування спортсменів

ДФС України роз’яснила, що вартість харчування, яким забезпечуються за рахунок коштів громадської організації учасники спортивних заходів (змагань, навчально-тренувальних зборів), включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника як інший дохід та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 14.08.2019 р. № 3781/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Cплата земельного податку за фізособу

Якщо юридична особа приймає рішення щодо сплати земельного податку за фізичну особу за рахунок власних коштів, то дохід, отриманий платником податку — фізичною особою як додаткове благо у вигляді суми грошового відшкодування будь-яких витрат такого платника, оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах. При цьому юридична особа повинна виконати усі функції податкового агента, передбачені нормами ПКУ.

/ІПК від 14.08.2019 р. № 3800/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Реєстрація акцизного складу

Для суб’єктів господарювання, які не є платниками єдиного податку четвертої групи, з метою визначення необхідності реєстрації акцизного складу одночасно враховуються показники як загальної місткості ємностей, так і обсягів отриманого протягом календарного року пального за ознаками, зазначеними в пп. «б» пп. 14.1.6 ст. 14 ПКУ (в редакції з 01.07.2019 р.).

/ІПК від 07.08.2019 р. № 3682/ІПК/15-32-40-02-08/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Нерухомість на ринку

Об’єкти нежитлової нерухомості, розташовані на ринку, не будуть визнаватися об’єктом оподаткування податком на нерухомість на підставі вимог пп. «е» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ при дотриманні, у тому числі таких умов, як реєстрація суб’єкта господарювання ринком у порядку, визначеному чинним законодавством, на земельних ділянках, функціональним призначенням яких є обслуговування будівель ринкової інфраструктури, зокрема для розміщення зазначених об’єктів.

/ІПК від 05.08.2019 р. № 3645/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Управління багатоквартирним будинком

Якщо у договорі про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеним підприємством — платником єдиного податку за ставкою 5 % зі співвласниками цього будинку, визначена вартість послуг з управління будинком, то оподаткуванню єдиним податком підлягає дохід, отриманий як плата за послуги з управління багатоквартирним будинком.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3731/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Послуги працівнику підприємства

Якщо фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи надав послуги працівнику юридичної особи під час відрядження і вартість послуг оплатив особисто такий працівник, то порушення умов перебування у другій групі платника єдиного податку не виникає. Однак, якщо оплата вартості послуг надходить на рахунок фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку другої групи від юридичної особи, що не є платником єдиного податку, за найманого працівника, який перебуває у відрядженні, то порушуються умови перебування фізичної особи — підприємця на другій групі платника єдиного податку.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3745/Б/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Здійснення кількох видів діяльності

ДФС України нагадала, що у разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності на території однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів підприємницької діяльності.

/ІПК від 12.08.2019 р. № 3768/І5/99-99-13-02-03-16/ІПК/

Продаж товару «загальникам»

ГУ ДФС у м. Києві пояснило, що фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи може здійснювати продаж товарів будь-яким суб’єктам господарювання, незалежно від обраної ними системи оподаткування.

/ІПК від 15.08.2019 р. № 3805/Г/26-15-13-06-12-ІПК/

РЕНТНА ПЛАТА

Преференція та коефіцієнти

ГУ ДФС у Тернопільській області роз’яс­нило, що об’єкт оподаткування рентною платою за спеціальне використання води, за який платники рентної плати обчислюють податкові зобов’язання, відповідає обсягу фактично використаної води. Водночас ПКУ передбачив для платників право на застосування двох преференцій для двох складових об’єкта оподаткування рентною платою, а саме право: не справляти рентну плату за обсяги води, які постачені платником рентної плати категоріям споживачів, поіменованих у п. 255.4 ст. 255 ПКУ — преференційна частина об’єкта оподаткування; обчислювати податкові зобов’язання із застосуванням коефіцієнта 0,3 (п. 255.7 ст. 255 ПКУ) для обсягів води, які використані первинним водокористувачем для забезпеченнятехнологічних операцій, передбачених у рамках виконання ліцензійних умов з постачання — обсяг води технологічної частини об’єкта оподаткування.

Споживачі води, які не поіменовані в п. 255.4 ст. 255 ПКУ, що придбали обсяги води первинних водокористувачів, відшкодовують платникам рентної плати у складі тарифу на водопостачання витрати первинних водокористувачів зі справляння рентної плати, яка  обчислена для таких придбаних обсягів за ставками п. 255.5 ст. 255 ПКУ, та коефіцієнта у розмірі 1 (одиниця). За вказаних умов величина економічного навантаження на споживачів води, які не поіменовані в п. 255.4 ст. 255 ПКУ, до та з 2018 року буде ідентичною з урахуванням відповідних щорічних індексацій.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3729/ІПК/19-00-12-02-28/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Продаж підакцизних товарів

ДФС України нагадала, що фізичні особи — підприємці, які здійснюють продаж підакцизних товарів, зокрема тютюну, не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої труп. Зазначена діяльність може здійснюватися на загальній системі оподаткування за умови отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та реєстрації суб’єкта господарювання платником акцизного податку.

/ІПК від 07.08.2019 р. № 3676/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

РРО

Готівкові розрахунки у відокремленому підрозділі

Суб’єкт господарювання має право не вести касову книгу на відокремленому підрозділі, якщо здійснюються готівкові розрахунки із застосуванням РРО або розрахункових книжок та веденням КОРО, але не проводяться операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами.

Крім того, суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена у денному звіті РРО та не передбачає, що місце проведення розрахунків може бути розподілено на грошовий ящик, шафу, сейф тощо.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3744/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

Розрахунки через фінансову установу

Оскільки покупець здійснив оплату за товар через фінансову установу, а товар отримує безпосередньо у магазині, то РРО застосовується на загальних підставах, а у розрахунковому документі (касовому чеку) зазначається форма оплати за товар, наприклад, «безготівка».

Водночас у разі здійснення розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) у безготівковій формі шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки (без використання банківських платіжних карток) РРО не застосовується.

Також застосування РРО не є обов’язковим, якщо оплата за товар здійснюється покупцем через ПТКС, який належить банку та знаходиться у приміщенні банку.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3743/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

Приймання готівки для подальшого переказу

Якщо операції з приймання готівки для подальшого її переказу здійснюються небанківською фінансовою установою за допомогою зареєстрованої належним чином платіжної системи через пункти приймання готівки (робоче місце працівника, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу працівникові сформувати електронний документ на переказ готівки на підставі відповідного паперового документа та забезпечує оброблення і передавання інформації до банку/платіжної організації платіжної системи у режимі реального часу), в цьому випадку РРО можна не застосовувати.

Водночас суб’єкт господарювання може на добровільних засадах зареєструвати та використовувати у господарській діяльності РРО незалежно від сфери провадження такої діяльності.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3742/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

Вихід з ладу РРО на АЗС

Якщо суб’єкт господарювання самостійно прийняв рішення щодо незастосування КОРО на АЗС, то у разі виходу з ладу РРО або відключення електроенергії така АЗС не має права проводити розрахункові операції і має припинити роботу до відновлення роботи РРО.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3740/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/