Новини

Депутати взялися за поліпшення інвестиційного клімату України

03.09.2019 / 15:50

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 1059, яким пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.

Документ передбачає усунення юридичних прогалин, а також впровадження в правову систему України інноваційних правових інструментів, зокрема:

у сфері захисту прав акціонерів:

-       відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, укладеним на неринкових умовах, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами;

-       включення питання про вибір незалежного аудитора публічного акціонерного товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;

-       поширення правила про обов’язкову пропозицію викупу на акціонерів, які придбавають 50 % акцій товариства;

-       розширення переліку правочинів, які вважаються правочинами із заінтересованістю;

у сфері правосуддя:

- забезпечення можливості витребовування господарським судом групи однотипних доказів (без зазначення індивідуальних ознак кожного документа, що витребовується);

- впровадження стандарту доказування «більшої вірогідності» в господарських справах;

у сфері забезпечення виконання договірних зобов’язань:

-       зобов’язання може бути забезпечене шляхом передання кредиторові у довірчу власність майна — об’єкта забезпечення;

-       кредитор є власником майна (на відміну від застави) та може реалізувати об’єкт забезпечення від свого імені у разі невиконання боржником своїх зобов’язань;

-       об’єкт забезпечення не входить до ліквідаційної маси боржника або кредитора, а тому порушення провадження у справі про банкрутство не зможе завадити зверненню стягнення на майно (на відміну від застави, де процедура банкрутства може заблокувати звернення стягнення на майно на кілька років);

-       боржникам надаються певні гарантії, які зменшують ризики зловживання кредиторами (довірчими власниками) своїми правами;

-       статус кредитора як довірчого власника обмежує можливість боржника вивести об’єкт забезпечення з-під обтяження та уникнути виконання зобов’язання;

у сфері будівництва:

-   скасовується обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту;

у сфері договорів застави земельних ділянок:

-   скасовується обов’язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, які передаються у заставу;

у сфері діяльності товариств з обмеженою відповідальністю:

- визначаються особливості створення та діяльності товариств з обмеженою відповідальністю, що діють на підставі модельного статуту.