Новини

Відсоткові платежі за договором фінансового лізингу: за яких умов не оподатковуються ПДВ?

04.09.2019 / 15:00

Датою виникнення податкових зобов’язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу) (пункт 187.6 статті 187  ПКУ).

Таким чином, операція з надання майна у користування на платній основі для цілей оподаткування ПДВ вважається операцією з фінансової оренди (лізингу), якщо при здійсненні такої операції дотримуються умови, визначені підпунктом 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ. У разі здійснення операцій з фінансової оренди (лізингу) об’єкта такої оренди (лізингу) у орендодавця (лізингодавця) — платника ПДВ податкові зобов’язання з ПДВ виникають| за правилом, визначеним пунктом 187.6 статті 187 розділу V ПКУ.

При цьому якщо згідно з умовами договору фінансової оренди (лізингу) та з урахуванням положень пункту 2 статті 16 Закону України від 16.12.97 р. № 723/97-ВР сплата фінансових відсоткових платежів включається до складу лізингового платежу, то така плата є складовою частиною операції з нарахування та сплати комісій у складі лізингового платежу у межах договору фінансового лізингу, яка не є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 28.08.2019 р. № 4029/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/