Новини

«Нульове» декларування: що пропонують українцям?

09.09.2019 / 15:40
«Нульове» декларування: що пропонують українцям?

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 1183 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо добровільного одноразового декларування активів фізичних осіб».

Проектом передбачається у період з 01.01.2020 р. по 31.05.2020 р. провести добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб станом на 31.12.2019 р.

Для цього фізична особа – громадянин України матиме право подати одноразову декларацію про активи із зазначенням активів, що належать суб'єкту декларування на праві приватної власності. При поданні такої декларації суб`єкт декларування звільняється від необхідності зазначення інформації про джерела походження та вартість задекларованих активів.

В одноразовій декларації потрібно буде відобразити активи фізичної особи, зокрема, у вигляді валютних цінностей, цінні папери, рухоме та нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб, інші майнові та нематеріальні активи як в Україні, так і за кордоном.

Також фізична особа матиме право самостійно визначити в одноразовій декларації розмір доходу або його частини, з яких раніше не сплачено ПДФО та який був джерелом придбання активів, про який відсутня інформація щодо джерел його походження, та сплатити з нього ПДФО за ставкою 9 %.

У разі якщо протягом періоду одноразового декларування до подання одноразової декларації фізична особа розмістить грошові кошти в державному банку строком від 12 місяців без права дострокового повернення вкладу та/або придбає державні облігації України з терміном обігу від 12 місяців без права дострокового погашення, до відповідних доходів, з яких раніше не сплачено ПДФО, буде застосована ставка у розмірі 5 %.

У разі неподання одноразової декларації задекларованими будуть вважатися активи, які зареєстровані або задекларовані в інший спосіб у встановленому законодавством порядку в Україні станом на 31.12.2019 р., а також грошові кошти у сумі 1 млн грн.

Після завершення кампанії добровільного одноразового декларування законопроектом передбачається запровадити метод контролю за витратами фізичних осіб та відповідності їх отриманим доходам.

Метод контролю за витратами фізичних осіб буде застосовуватися контролюючими органами з 01.05.2021 р. (після подання фізичними особами декларацій про доходи за 2020 рік) та буде базуватися на порівнянні понесених фізичною особою витрат у розмірі понад 150 тис. грн (станом на 2019 рік) на придбання неподільних одиниць товарів (робіт, послуг), здійснених з 01.012020 р., з розміром доходів, отриманих фізичною особою з 01.01.2020 р., з яких сплачено ПДФО та розміром коштів, задекларованих фізичною особою у одноразовій декларації (при неподанні одноразової декларації в такому порівнянні буде використана сума коштів у розмірі 1 млн грн).

Таким чином, контроль за витратами фізичних осіб полягатиме у  порівнянні сум витрат тільки у розмірі понад 150 тис. грн з сумою абсолютно всіх доходів фізичної особи.

У разі якщо за результатами такого порівняння контролюючим органом буде виявлено перевищення витрат над доходами в розмірі, що перевищує десять розмірів мінімальної заробітної плати, контролюючий орган розпочинає процедуру попереднього з’ясування виникнення перевищення витрат над доходами.

У випадку документального підтвердження відповідності витрат фізичною особою отриманим доходам контролюючий орган повинен буде завершити процедуру з’ясування виникнення перевищення витрат над доходами без будь яких наслідків для фізичної особи.

У разі ненадання (несвоєчасного надання) фізичною особою інформації щодо джерел отримання коштів для здійснення витрат, або отримання контролюючим органом інформації, що не підтверджує джерела отримання коштів для здійснення витрат, контролюючий орган розпочне проведення документальної невиїзної перевірки.

При підтвердженні під час документальної невиїзної перевірки перевищення витрат фізичної особи над її доходами контролюючий орган визначатиме податкове зобов’язання з ПДФО з суми такого перевищення за базовою ставкою 18 %.