Новини

Послуги міжнародного зв’язку можуть визнати об’єктом оподаткування ПДВ

11.09.2019 / 17:00

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 2041, яким пропонується внести змін до ПКУ в частині оподаткування постачання міжнародних електронних комунікаційних послуг та послуг міжнародного роумінгу, які надають оператори електронних комунікацій України на користь іноземних операторів електронних комунікацій. Зокрема, змінами передбачається визнання міжнародних електронних комунікаційних послуг об’єктом оподаткування ПДВ.

На сьогодін електронні комунікаційні послуги, що надаються операторами електронних комунікацій, зареєстрованими на території України, операторам-нерезидентам є такими, що не оподатковуються ПДВ відповідно до п. 185.1 ст. 185,  пп. «д» п. 186.3 ст. 186 ПКУ.

Відповідно до ст. 199 ПКУ, підприємства, що здійснюють постачання послуг з місцем постачання за межами території України, мають право лише на частину податкового кредиту, що відповідає частці оподаткованих ПДВ операцій в загальній сумі операцій постачання. Частина податкового кредиту, що відповідає частці операцій, місце постачання яких визначено за межами території України, залишається невідшкодованою державою.

Окрім пропорційного розподілу ПДВ кредиту за ст. 199 ПКУ українські оператори при наданні нерезидентам послуг з транзиту міжнародного трафіку також виконують вимоги пп. «а» п. 198.5 ст. 198 ПКУ, а саме: нараховують податкові зобов’язання за придбаними послугами з завершення трафіку на мережах інших операторів, які використовуються в операціях з транзиту та/чи завершення міжнародного трафіку, оскільки місце постачання послуг з транзиту та/чи завершення міжнародного трафіку розташоване за межами митної території України.

Таким чином, при наданні нерезиденту послуг з транзиту та/чи завершення міжнародного трафіку українські оператори сукупно втрачають ПДВ кредит відповідно до ст. 199 та пп. «а» п. 198.5 ст. 198 ПКУ.

За таких умов українські оператори електронних комунікацій не можуть ефективно конкурувати з операторами інших країн, тому що в інших країнах при формуванні собівартості послуги до неї не включається частина податкового кредиту з ПДВ, що відноситься до експорту послуг (весь податковий кредит з ПДВ підлягає врахуванню). Оподаткування ПДВ, що відбувається при здійсненні операцій з транзиту та/чи завершення міжнародного трафіку, робить економічно недоцільним спрямування трафіку через українських операторів. Більше того, такі правила оподаткування збільшують відтік робочого капіталу українських операторів електронних комунікацій, чим сповільнюють інвестиції у мережу та її розвиток.

Передбачається, що прийняття цього законопроекту серед іншого сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських операторів електронних комунікацій на міжнародному ринку електронних комунікацій, матиме вплив на встановлення більш низьких ставок на міжнародні електронні комунікаційні послуги та роумінгу під час перебування громадян України на території держав – членів Європейського Союзу, збільшить обсяг експортних операцій та відповідно надходжень валютної виручки до України, призведе до збільшення прямих міжнародних інвестицій в галузь електронних комунікацій.