Новини

Дохід вже не перевищує 20 млн грн: чи можна прийняти рішення про незастосування коригувань фінрезультату

17.09.2019 / 11:40

Платник податків, доходи якого від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначені за правилами бухгалтерського обліку не перевищували двадцяти мільйонів гривень, але при цьому такий платник застосовував коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Кодексу, має право один раз в будь-якому році безперервної сукупності років в кожному з яких розмір доходу не перевищує двадцяти мільйонів гривень прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування, та зазначити про прийняття такого рішення у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за такий податковий (звітний) рік.

/ІПК від 11.09.2019 р. № 117/ІПК/05-99-12-03-08/