Новини

Якщо неможливо здійснити звірку — висновки за аналогією акта документальної перевірки формувати не можна

23.09.2019 / 10:30

Як встановлено судом у ході розгляду справи, позиція податкового органу про порушення позивачем податкового законодавства ґрунтується на наявності інформації, зазначеної в акті про неможливість проведення зустрічної звірки по контрагенту.

Водночас такий акт є документом, який складається у разі встановлення фактів, що не дають змогу провести таку звірку, і свідчить про неможливість співставлення цих первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання для цілей документального підтвердження чи спростування його господарських відносин з платниками податків, а отже, й про неможливість формування відповідної податкової інформації по таким взаємовідносинам. Тому якщо неможливо здійснити з вірку — к онтролюючий орган н е м оже формувати висновок за аналогією акта документальної перевірки, яка проводиться, у тому числі, й на підставі первинних документів, що використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, а тому неможливість проведення зустрічної звірки контрагента не є самостійною та достатньою підставою для висновку про нездійснення господарських операцій платників податків та про порушення саме позивачем податкового законодавства.

З названих причин суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку про помилковість тверджень відповідача щодо нереального характеру правовідносин позивача із контрагентом, підставою для яких слугували лише припущення контролюючого органу та недоведені обставини.

/Постанова ВС від 08.08.2019 р. у справі № 810/7082/14/