Новини

Дотримання норм цивільного чи господарського права не означають автоматично реальності вчинення господарської операції

24.09.2019 / 09:45

Податковий кредит для цілей визначення об’єкта оподаткування ПДВ та витрати для цілей визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток мають бути підтверджені належним чином складеними первинними документами, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції, що слугувала підставою для формування податкового обліку платника податку.

Разом з тим дотримання норм цивільного чи господарського права не означають автоматично реальності вчинення господарської операції. Правильність відображення в податковому обліку господарських операцій відповідно до їх реального змісту має здійснюватись виключно на підставі норм податкового законодавства.

А відтак, — якщо певна господарська операція не відбулася чи відбулася не за тим її змістом, який відображено в укладених платником податків договорах, — це є підставою для застосування відповідних наслідків у податковому обліку.

/Постанова ВС від 14.09.2019 р. у справі № 2а-1789/12/1470/