Новини

Практиканти на підприємстві: оформлення, оплата, оподаткування та звітність

24.09.2019 / 11:40
Практиканти на підприємстві: оформлення, оплата, оподаткування та звітність

Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group


Умови та порядок проходження практики учнями ПТУ та студентами ВНЗ визначаються відповідними нормативними документами.

Практика проводиться на підприємствах, які є базами практики і відповідають вимогам програми практики. Практикантам також дозволено самостійно обирати місце походження практики за погодженням з навчальним закладом.

Усі організаційні моменти практики у кожному конкретному випадку визначаються договором між роботодавцем та ПТУ (договір укладається не пізніше двох тижнів до початку практики) або ВНЗ (договір укладається як мінімум за два місяці до початку практики) та наказом, в якому визначається розподіл практикантів на робочі місця, та закріплюється відповідальний працівник підприємства за проведення виробничої практики.

Практиканти на час виробничої практики або виробничого навчання не включаються до складу штатного розпису підприємства і виконують роботу відповідно до затверджених навчальних планів і програм. Отже, в період проходження практики продовжується навчання та удосконалюються  практичні навички та теоретичні знання.

Тривалість робочого часу практикантів не має перевищувати встановлену законодавством тривалість праці для відповідної категорії працівників та відповідати  часу, визначеному навчальними планами.

Нагадаємо, що особи, яким не  виповнилося 18 років, мають певні преференції:

-   скорочений робочий час — 36 годин на тиждень  (для осіб від 16 до 18 років) та 24 години (для осіб від 15 до 16 років);

-   не можна залучати до роботи у нічний час і надурочні;

-   підіймати і переміщувати речі, маса яких перевищує встановлені граничні норми.

При прийнятті практикантів роботодавець зобов’язаний забезпечити  належні умови для проходження практики на виробництві, техніки безпеки і санітарних норм, провести інструктаж з охорони праці та ознайомити практикантів під розпис з внутрішнім  трудовим розпорядком та іншими правилами, встановленими на підприємстві.

За умови укладання договору між підприємством та з навчальним закладом про проходження практики,  практикант не пише заяви про прийняття на роботу, а підприємство видає тільки наказ про прийняття на практику.

Оскільки проходження виробничої практики практикантами не належать до трудових відносин, то оформлювати трудовий договір та надсилати до ДФС повідомлення про прийняття на роботу практикантів не потрібно.

У разі наявних вакантних посад на підприємстві та у разі якщо робота на них відповідає  програмі практики, студенти ВНЗ можуть бути зараховані  на такі  вільні посади та роботодавець зобов’язаний забезпечити на підготовку за програмою практики не менше 50 % робочого часу. Однак у випадку, коли студенти ВНЗ зараховуються на вільні штатні посади та з ними укладається трудовий договір, то роботодавець зобов’язаний  надіслати до органів ДФС повідомлення про прийняття на роботу.

Оплата праці

Обов’язкова оплата праці студентів ВНЗ не передбачена законодавством. А у разі оформлення студента на вакантну штатну посаду — за ним зберігається стипендія та йому нараховується заробітна плата. Відповідно до умов договору оплату за фактично виконаний обсяг робіт у період практики  учнями ПТУ підприємство може повністю направити до навчального закладу або 50 % перерахувати навчальному закладу та 50% виплатити практиканту не пізніше п’яти днів після виплати заробітної плати працівникам.

ПДФО, ВЗ та ЄСВ

У разі якщо підприємство оплачує працю практиканта, то вона оподатковується на загальних підставах, а саме ПДФО — 18 %, ВЗ — 1,5 %. Крім того, нараховується ЄСВ у розмірі 22 %, але не менше чим розмір мінімального страхового внеску (8,41 % — для осіб з інвалідністю).

Слід звернути особливу увагу, що податкову соціальну пільгу з ПДФО не можна застосовувати до заробітної плати практиканта, якщо він отримує стипендію.

Звіт з ЄСВ та форма № 1ДФ

При подачі звіту за формою № Д4 практиканти відображаються у таблиці 6 з кодом категорії застрахованих осіб «1». В таблиці 5  практиканти не відображаються. Однак якщо практиканти зараховані на штатні посади,  то в таблиці 5  вони відображаються як і всі інші прийняті працівники.

У формі № 1ДФ зарплата практикантів відображається за ознакою доходу «101».

Оформлення трудової книжки

Для тих практикантів, які мають трудові книжки,  навчальний заклад робить запис про роботу під час практики на підставі довідки з підприємства (у якій зазначається  час роботи та посада, спеціальність, кваліфікація) а у разі відсутності трудової книжки запис про роботу під час практики на підставі довідки робить  підприємство, на яке в подальшому влаштуються працівники.

Однак якщо практикант зарахований на штатну посаду, то запис у трудовій книжці робиться на загальних підставах.