Новини

ТОП-10 помилок при заповненні Звіту про КО

25.09.2019 / 16:40
ТОП-10 помилок при заповненні Звіту про КО

Офіс великих платників податків ДПС звертає увагу на найбільш розповсюджені технічні помилки платників податків, які допускаються при реєстрації контрольованих операцій у «Відомостях про особу, яка бере участь у контрольованих операціях»:

1. Рядок «Повне найменування особи» має співпадати із зазначеним у контракті (угоді), з даними вантажно-митних декларацій (далі —  ВМД), податкових накладних, додатком ПН до рядка 23  декларації з Податку на прибуток.   

2. Рядок «Код країни», в якій зареєстрований нерезидент, має відповідати класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30.12 2013 р. №  426 «Про затвердження Статистичної класифікації країн світу».

3. У разі заповнення рядка «Код ознаки пов’язаності особи» (крім кодів 512 — 515 та 517 — 518) необхідно заповнити Додаток «Інформація про пов’язаність осіб».

4. Графа 3 «Код типу предмета операції» має відображати код типу предмета операції.

Додаток 4 до Порядку встановлює виключний перелік кодів типу предмета операції, а саме: товар код  201, нематеріальні активи код 202, цінні папери код 203, послуга код 204, банківська послуга код 205, фінансова послуга (крім банківських послуг) код 206, робота код 207, фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні код 208.

Так, поширеними є помилки, коли до коду 204 — послуги відносять операції зі сплати роялті, що повинні відображатись за кодом 202 — нематеріальні активи, або коли кредити та гарантії, які мають відображатися за кодами 205 — банківська послуга  (у разі надання банком) та 206 – фінансова послуга, крім банківських послуг (у разі надання фінансовими установами, підприємствами), помилково відображається платниками за кодом операції 204 – послуги.

5. У разі коли графа 3 «Код типу предмета операції» має код 204 – послуга, графа 6 «Код послуги згідно з Класифікацією зовнішньо-економічних послуг» повинна бути обов’язково заповнена за сферою діяльності (ІТ-послуги, кредити, послуги ремонту, транспортні послуги, послуги з будівництва тощо).

Коди послуг, вказуються відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг ( далі — КЗЕП), затверджених наказом Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 69, тільки у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами.

6. У разі коли значення графи 3 «Код типу предмета операції» має код 201 — товар, графа 5 підлягає обов’язковому заповненню відповідно до української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

7. Поширеною помилкою є відображення в графі 9 «Код сторони операції» не сторони нерезидента, а «самого себе».

Так, прикладом правильного заповнення коду сторони операції для контрольованих операцій з купівлі-продажу, де українська компанія експортує товар графа 9 має код 118 — покупець,  а коли українська компанія імпортує, то навпаки, код 117 — продавець.

8. Для фінансових операцій та нематеріальних активів (кредит, роялті) має відображатись ставка у відсотках у графі 16 «Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/договору)».

9. Підсумок графи 20 «Загальна вартість операції (за вирахуванням непрямих податків) (грн)» додатка до звіту про контрольовані операції має відповідати значенню графи 4 «Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом» звіту про контрольовані операції. 

10. Коректне заповнення даних у графі 25 «Сторона, що досліджується».

При виборі платником таких методів трансфертного ціноутворення, як: метод ціни перепродажу (302), метод «витрати плюс» (303), метод чистого прибутку (304), у разі обрання платником стороною, що тестується «самого себе» вказується «1», а коли тестується нерезидент — зазначається «0». При цьому показник рентабельності, який міститься у графі 23 «Цифрове значення показника рентабельності контрольованих операцій», вказується показник рентабельності сторони, що тестується.

Так, наприклад, якщо Ви тестуєте «самого себе», то вказуєте «свій» показник рентабельності у контрольованій операції, а якщо стороною, що тестується є нерезидент, то вказуються його показники рентабельності у контрольованій  операції. 

Допущення платниками саме цих технічних помилок призводить до непроходження поданим Звітом про контрольовані операції логічного контролю, що, в свою чергу, може  спровокувати надмірну увагу з боку податкової, а також призвести до несвоєчасної реєстрації звіту.