Новини

Податкова перевірка: коли перевіряючі можуть приступити до її проведення?

26.09.2019 / 17:10

У платників податків неодноразово виникають запитання щодо порядку та призначення податкових перевірок, у зв’язку з чим варто нагадати що всі умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок визначено ст. 81 Податкового кодексу.

Посадові особи податкової служби мають право  приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення та за умови пред’явлення чи надіслання належним чином оформлених таких документів:

- направлення на проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид перевірки (планова, позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище  посадової особи, яка проводитеме перевірку;

- копії наказу на проведення перевірки, в якому зазначається дата видачі, найменування контролюючого органу,  реквізити суб’єкта та у разі проведення перевірки в іншому місці — адреса об’єкта, перевірка якого проводиться, мета вид перевірки (планова, позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися;

- службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Наказ про проведення перевірки та направлення на перевірку є дійсними за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника та скріплення печаткою контролюючого органу.

Отже, обов’язковою умовою для початку проведення виїзної перевірки є пред'явлення або надіслання направлення на проведення такої перевірки та наказу про призначення перевірки.

У пред’явленому направленні на перевірку платник податків та/або посадова (службова) особа платника податків (його представники чи особи, які фактично проводять розрахункові операції) зобов’язані поставити підпис, що фактично дозволяє контролерам розпочати перевірку. За відмови ставити такий підпис особами контролюючого органу складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від підпису в направленні на перевірку слугує підставою для початку проведення такої перевірки.

Водночас слід мати на увазі, що в разі відмови платника податків і/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки, невідкладно складається у двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови. Один примірник акта вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або вповноваженій особі платника податків.