Новини

Якщо об’єктом факторингових операцій є дебіторська заборгованість в гривнях: чи є ПДВ?

26.09.2019 / 16:30

У разі, якщо згідно з договором факторингу об'єктом факторингових операцій є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимог и за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони и та деривативи, то такі операції не є об'єктом оподаткування ПДВ. В іншому випадку, якщо об'єктом факторингових операцій є об'єкти, відмінні від зазначених вище, то факторингові операції є об'єктом оподаткування ПДВ.

При цьому за пп. 1 п. 1 ст. 4 розділу І МКУ до валютних цінностей відноситься, зокрема, валюта України — грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу. Враховуючи вищенаведене, у разі якщо згідно з договором факторингу об’єктом факторингових операцій є дебіторська заборгованість у грошовій валюті України, то факторингові операції не є об'єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 271/ІПК/04-36-12-01-16/