Новини

Реєстрація ПН/РК без перешкод: що потрібно знати платникам ПДВ

01.10.2019 / 14:40
Реєстрація ПН/РК без перешкод: що потрібно знати платникам ПДВ

Досить часто у господарській діяльності платників податків виникають ситуації, за яких відображені у податкових накладних/розрахунках коригування (далі — ПН/РК), звичайні, на перший погляд,  операції визнаються ризиковими, а самі ПН/РК — блокуються.

Розглянемо детально, яких операцій варто уникати:

обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПН/РК до ПН на збільшення суми податкових зобов’язань, яку(ий) подано на реєстрацію до ЄРПН, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01.01.2017 р. в отриманих ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 раза, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у ПН/РК, зареєстрованих з 01.01.2017 р. в ЄРПН, і переважання в такому залишку (більше 75 %) товарів із кодами згідно з УКТ ЗЕД та послуг з кодами згідно з ДКПП, перелік яких визначено контролюючими органами відповідно до додатка, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в ПН, яка подана на реєстрацію в ЄРПН, в Таблиці даних платника податку як товару/послуги, що постачається на (виготовляється) постійній основі;

- відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право платника податку на виробництво, експорт, імпорт і оптову торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 ПКУ, стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в ЄРПН на дату складання такої ПН/РК;

- відсутність на дату складання ПН/РК відомостей (актуального запису) у Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального щодо суб'єкта господарювання, який реєструє податкову накладну на товар (пальне) із кодами УКТ ЗЕД згідно з пп. 215.3.4 ПКУ;

- РК складений постачальником товарів/послуг до ПН, яка складена на отримувача —  платника ПДВ, якщо передбачається зміна номенклатури товару/послуги (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД — зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до ДКПП — перших двох цифр кодів), за умови відсутності такого товару/послуги, зазначеного/зазначеної в РК, який поданий на реєстрацію в ЄРПН, в Таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється);

- сума компенсації вартості товару/послуги, зазначеного у РК на зменшення суми податкових зобов'язань, який подано отримувачем такого товару/послуги на реєстрацію в ЄРПН, перевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України з 01.01.2017 р., зазначеного постачальником в зареєстрованих у ЄРПН ПН/РК, складених на отримувача такого товару/послуги та обсягу постачання з 01.01.2017 р., зазначеного отримувачем в зареєстрованих у ЄРПН ПН/РК на постачання такого товару/послуги;

 - РК на зменшення податкових зобов’язань до ПН, виписаної та зареєстрованої постачальником товарів/послуг на неплатника податку на додану вартість, складений та поданий на реєстрацію в ЄРПН у термін, що перевищує 14 календарних днів з дня складання ПН, зареєстрованої в ЄРПН без порушень граничних строків реєстрації, встановлених ПКУ.

Знання та недопущення у практичній діяльності ризикових операцій забезпечить не лише своєчасну реєстрацію ПН/РК, а і безпроблемне ведення бізнесу та позитивну податкову історію для платника податку.