Новини

Постачання товарів/послуг філіями: що потрібно врахувати платникові ПДВ?

02.10.2019 / 16:00

За ПКУ платниками ПДВ можуть бути лише юридичні особи, а філії не є самостійними платниками ПДВ і не підлягають реєстрації як платники ПДВ. Головне підприємство, яке пройшло процедуру реєстрації платника ПДВ і отримало  ІПН, веде податковий облік ПДВ, складає і подає звітність з ПДВ і відповідає за сплату ПДВ.

Якщо на практиці фактична поставка товарів (послуг) здійснюється відокремленими  філіями, виникають певні труднощі при складанні податкових накладних. Для таких випадків існує спеціальний механізм, у рамках якого головне підприємство може делегувати своїм філіям права щодо складання й реєстрації податкових накладних. Які умови для такого делегування?

Право складання податкових накладних може бути делеговано філії (або структурному підрозділу), якщо така філія (структурний підрозділ) самостійно здійснює поставку товарів/послуг і здійснює розрахунки з постачальниками/покупцями (споживачами).

При цьому важливо, щоб можливість для філії здійснювати поставку й проведення розрахунків була закріплена в положенні про філію.

Порядок делегування філії прав щодо складання й реєстрації податкових накладних такий:

1)  видання підприємством наказу про делегування філії прав щодо складання й реєстрації ПН;

2)  присвоєння кожній філії окремого числового номера (п. 1 Порядку № 1307);

3) повідомлення податкового органу за місцем реєстрацій підприємства платником ПДВ (форма повідомлення — згідно з додатком 2 до Порядку № 21);

Таке повідомлення подається щорічно на початку року — разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року (тобто разом з декларацією з ПДВ за січень або I квартал);

4)  одержання додатково для філії засобів ЕЦП (або КЕП) і наданя податковому органу за місцем реєстрації підприємства їх посилених сертифікатів.

Філії можуть складати окремі ПН безпосередньо з моменту видання підприємством відповідного наказу.

Податкова накладна, яка складається філією, має певні особливості порівняно зі звичайними ПН. Необхідність ідентифікації філії потребує зазначати додаткову інформацію в полях, передбачених для реквізитів ПН, а саме:

Реквізит ПН

Особливості заповнення

«Номер філії постачальника (продавця)»

Зазначається числовий номер філії. Якщо ПН складає головне підприємство, номер філії не проставляється (пп. «г» п. 201.1 ПКУ; п. 7 Порядку № 1307)

«Постачальник (продавець)»

Зазначається найменування головного підприємства і через кому — назва філії ( п. 1 Порядку № 1307)

ЕЦП

На ПН, складені філією, ЕЦП накладається в такому порядку (ЗІР, категорія 101.16):

- перший — ЕЦП посадової особи, якій делеговано право підпису ПН/РК;

- другий — ЕЦП, за правовим статусом прирівняний до печатки підприємства ( за наявності)

Розрахунок коригування до податкової накладної, виданої філією, також складається цією філією. У разі якщо на момент складання РК філія, яка видала відповідну ПН, уже ліквідована або іншим чином припинила діяльність, головне підприємство має право складати РК до ПН, складеної його філією. При цьому в РК номер філії не зазначається.

Якщо підприємство має кілька торговельних точок, на кожній з яких розрахункові операції проводяться через окремі РРО, платник ПДВ може самостійно прийняти рішення стосовно правил, за якими він складатиме  щоденні податкові накладні: окремі ПН за показниками Z-Звітів кожного РРО або одну «підсумкову» за день ПН за сумою показників усіх РРО.

Якщо торговельна точка офіційно має статус філії, якій делеговано право на складання ПН, вищезгаданий принцип працює в межах філії. Тобто в податковій накладній зазначається номер і найменування філії, а чи складати одну «підсумкову» ПН з усіх РРО, закріплених за цією філією, чи на кожний РРО окремо, — вирішує підприємство.

Як розцінювати з позиції оподатковування ПДВ операції з передавання активів від однієї філії до іншої чи до головного підприємства, або від головного підприємства до філії? Оскільки в результаті таких операцій не відбувається передача іншому платникові ПДВ права на розпорядження активами, то ці операції не вважаються постачанням товарів (активів) і не оподатковуються ПДВ, податкова накладна не складається.

Винятком є передача активів, придбаних для виробничих потреб, іншому структурному підрозділу (філії) у межах однієї юридичної особи для невиробничого використання. У такому разі нараховуються податкові зобов'язання з ПДВ (пп. «в» п. 198.5 ПКУ) і складається ПН із типом причини «04» (рр. 8, 11 Порядку № 1307).

«Гарячі лінії»

Дата: 18 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42