Новини

Які наслідки припинення договору добровільного медстрахування

07.10.2019 / 16:30

Договір, за яким страхова виплата здійснюється безпосередньо страхувальнику — фізичній особі при пред’явленні нею підтверджуючих документів із закладів охорони здоров’я, не вважається договором добровільного медичного страхування в розумінні положень пп. 14.1.521 ст. 14 ПКУ.

У разі звільнення працівника-застрахованої особи та за наявності укладеної тристоронньої угоди про переведення прав страхувальника на застраховану особу строк дії договору добровільного медичного страхування не змінюється і такий договір не припиняється до завершення свого мінімального строку дії, визначеного пп 14.1.521 ст. 14 ПКУ, то коригування, передбачене ст. 1231 ПКУ, не застосовується.

У разі припинення трудових відносин між страхувальником і застрахованою особою та за наявності додаткової угоди про припинення договору добровільного медичного страхування щодо зазначеної застрахованої особи, що звільнена, платник податку на прибуток - страхувальник, який визвав у бухгалтерському обліку витрати збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму попередньо сплачених за застраховану особу платежів із нарахуванням пені в розмірі 120 % облікової ставки Нацбанку, що діяла на кінець звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору або такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим пп. 14.1.521 ст. 14 ПКУ.

Крім того, положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці на суму отриманої страхувальником страхової премії, повернутої страховиком, у зв’язку із припиненням договору добровільного медичного страхування щодо звільненої застрахованої особи. Такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 26.09.2019 р. № 382/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/