Новини

Тижневий огляд поточних ІПК

09.10.2019 / 09:30

Кілька ПН на попередню оплату, сплачену однією сумою

Податкова накладна складається окремо на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Тому складання двох або більше податкових накладних у випадку отримання поперед­ньої оплати товарів/послуг однією сумою не відповідає нормам ПКУ та не дає можливості ідентифікувати операції.

У разі складання таких податкових накладних постачальником покупець не має підстав для віднесення зазначених у них сум ПДВ до податкового кредиту, оскільки такі податкові накладні не відповідають первинним документам.

/ІПК від 26.09.2019 р. № 390/ІПК/26-15-04-01-18/

Придбання послуг у ФОП — неплатника ПДВ

Право на нарахування податкових зобов’язань і складання податкових накладних має лише особа, зареєстрована як платник податку. Таким чином особа, яка не зареєстрована платником ПДВ, здійснює надання послуг (у тому числі і консультаційних) без нарахування податкових зобов’язань. При цьому платники податку, яким така особа надає послуги, не визначають податкових зобов’язань за придбаними послугами, не складають податкову накладну та не формують податкового кредиту.

/ІПК від 26.09.2019 р. № 392/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Безоплатне молоко за шкідливі умови праці

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) платником податку у зв’язку з придбанням спецхарчування (у тому числі молока або інших рівноцінних харчових продуктів) у разі обов’язкового забезпечення працівників спецхарчуванням, включаються до складу податкового кредиту за умови наявності відповідного документального підтвердження (податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних, зареєстровані в ЄРПН, митні декларації, інші документи, передбачені п. 201.11 ст. 201 ПКУ).

При цьому у разі якщо вартість зазначеного спецхарчування включається до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких оподатковуються ПДВ та пов’язані з отриманням доходів, ці товари визнаються такими, що призначаються для використання/використані в господарській діяльності, і додаткового нарахування податкових зобов’язань за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 ПКУ, не здійснюється.

У разі якщо вартість спецхарчування включається до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких не оподатковуються ПДВ та/або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, а також у випадку якщо частково використовується в оподатковуваних ПДВ і частково в неоподатковуваних ПДВ операціях, то у такого платника податку виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними п. 198.5 ст. 198 або п. 199.1 ст. 199 ПКУ відповідно.

/ІПК від 26.09.2019 р. № 411/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Реєстрація платником ПДВ

Будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ у випадках та в порядку, передбачених ст. 183 ПКУ, але яка не подала до контролюючого органу Заяву № 1-ПДВ, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку. У такому випадку обов’язок щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань з ПДВ в особи виникає з дня, наступного за граничним днем, який встановлений для подання Заяви № 1-ПДВ, тобто з 11 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг понад 1 млн грн.

/ІПК від 26.09.2019 р. № 393/6/99-00-07-05-02-15/ІПК/

Ліквідація товарних запасів унаслідок пожежі

При здійсненні операції з ліквідації (списання) товарних запасів, у тому числі, які містили чорні та кольорові метали, придбаних з ПДВ, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та скласти і зареєструвати в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни зведену податкову накладну за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 ПКУ.

Операції з постачання брухту чорних і кольорових металів (у межах переліків, затверд­жених КМУ), що утворився внаслідок пожежі та відповідно займання вогнем товарних запасів, які після такої пожежі не можуть використовуватися за своїм безпосереднім призначенням, звільняються від оподаткування ПДВ на підставі п. 23 підрозділу 2 розділу XX ПКУ. При цьому правила, встановлені ст. 199 ПКУ, до такої операції не застосовуються.

/ІПК від 26.09.2019 р. № 406/6/99-00-07-3-02-15/ІПК/

Придбання ТМЦ за рахунок бюджетних коштів

ДПС України пояснила, що п. 187.7 ст. 187 ПКУ встановлено особливий порядок лише для визначення дати виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів, а тому дата виникнення права на податковий кредит у разі придбання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів визначається у загальновстановленому порядку за правилом першої події, визначеним п. 198.2 ст. 198 ПКУ.

/ІПК від 26.09.2019 р. № 398/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Постачання освітніх послуг

Операції навчального центру з постачання послуг із усіх видів освітньої діяльності, які постачаються професійно-технічними нав­чальними закладами, звільняються від оподаткування ПДВ за пп. 197.1.2 ст. 197 ПКУ за умови, що зазначений навчальний центр має офіційний статус професійно-технічного нав­чального закладу, а також відповідну ліцензію та/або дозвільні документи (якщо постачання таких видів послуг передбачає їх отримання).

/ІПК від 26.09.2019 р. № 400/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Послуги з міжнародного перевезення вантажів

При здійсненні міжнародного перевезення вантажів, яке підтверджується єдиним міжнародним перевізним документом, об’єктом оподаткування ПДВ є операція з постачання послуги з міжнародного перевезення вантажів, отже, при складанні податкової накладної за такою операцією базою оподаткування є вартість такої послуги в цілому (без поділу на відрізки маршруту — за межами митної території України/на митній території України).

/ІПК від 26.09.2019 р. № 414/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Коригування та подання уточнюючої декларації за період, що перевірявся

З приводу порядку реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної та наявності підстав для проведення документальної перевірки у разі подання уточнюючої декларації за період, що перевірений плановою перевіркою, ДПС України зазначила таке:

  • у разі складання платником уточнюючого розрахунку до декларації з ПДВ за період, який був охоплений плановою перевіркою, контролюючий орган має право на проведення документальної позапланової перевірки за відповідний період;
  • у випадку наявності підстав, визначених ст. 192 ПКУ, платник податку — постачальник зобов’язаний скласти, а отримувач — зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної (у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, зазначеної у такій податковій накладній), у тому числі якщо за податковий період, у якому була складена така податкова накладна, було проведено документальну перевірку.

/ІПК від 26.10.2019 р. № 412/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Придбання за рахунок бюджетних коштів основних засобів і послуг

Якщо отримання платником ПДВ коштів, які виділяються з бюджету у вигляді капітальних трансфертів за кодом бюджетної класифікації 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» та/або 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», не передбачає постачання товарів/послуг, основних засобів і такі кошти відповідно не є компенсацією вартості товарів/послуг, основних засобів, то об’єкта оподаткування ПДВ при їх отриманні не виникає та відповідно до бази оподаткування ПДВ такі кошти не включаються. Якщо зазначені кошти надходять до платника ПДВ у рахунок оплати вартості поставлених ним товарів/послуг, основних засобів, то на дату їх зарахування на банківський рахунок такий платник податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ виходячи із вартості товарів/послуг, основних засобів.

Товари/послуги, основні засоби, придбані за рахунок коштів, що надійшли платнику податку у вигляді капітальних трансфертів, субсидій та поточних трансфертів, вважаються придбаними безпосередньо платником ПДВ і суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, відносяться до складу податкового кредиту на підставі податкових накладних, складених та зареєстрованих в ЄРПН постачальниками таких товарів/послуг. При цьому у разі якщо придбані платником ПДВ товари/послуги, основні засоби призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях (у тому числі в операціях, що звільняються від оподаткування ПДВ та/або не є об’єктом оподаткування ПДВ) та/або в операціях, що не є його господарською діяльністю, то такий платник за п. 198.5 ст. 198 ПКУ зобов’язаний буде нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та скласти і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну.

/ІПК від 26.09.2019 р. № 399/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Передача «Рush-повідомлень» через Інтернет

У разі якщо згідно з умовами цивільно-правового договору процедури забезпечення клієнта можливістю передачі «Рush-повідомлень» через мережу Інтернет та/або надання доступу до обладнання (сукупність апаратно-програмних засобів) з метою використання клієнтом особистого кабінету передбачають фактичне постачання такому клієнту програмної продукції або права на використання програмної продукції, то для цілей оподаткування ПДВ такі операції розцінюються як операції з постачання програмної продукції або операції з надання права на використання програмної продукції, та не підлягають оподаткуванню ПДВ за п. 26 підрозділу 2 розділу XX ПКУ або пп. 196.1.6 ст. 196 ПКУ (залежно від умов, визначених у цивільно-правовому договорі).

Якщо умовами цивільно-правового договору процедури забезпечення клієнта можливістю передачі «Рush-повідомлень» через мережу Інтернет та/або надання доступу до обладнання (сукупність апаратно-програмних засобів) з метою використання клієнтом особистого кабінету не передбачають фактичного постачання такому клієнту програмної продукції або надання права на використання програмної продукції, то такі операції розцінюються як операції з надання послуг, які є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягають оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку з нарахуванням ПДВ за ставкою 20 %.

/ІПК від 26.09.2019 р. № 407/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Роялті на користь ІСІ

У разі нарахування юридичною особою — платником податку на прибуток підприємств витрат по роялті на користь інституту спільного інвестування у такого платника податку відсутні правові підстави для коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 6 пп. 140.5.7 ст. 140 ПКУ.

/ІПК від 01.10.2019 р. № 481/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Безповоротна фіндопомога

З метою оподаткування податком на прибуток ПКУ не передбачено застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання безповоротної фінансової допомоги іншим платникам податку на прибуток на загальних підставах.

/ІПК від 30.09.2019 р. № 475/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Списання об’єктів житлового комплексу з балансу комунального підприємства

Якщо комунальне підприємство — платник податку, який за рішенням органу місцевого самоврядування передає основні засоби — об’єкти житлового комплексу (багатоквартирні будинки), що перебувають на його балансі, у процесі списання їх з балансу не включає суму залишкової вартості таких основних засобів до складу витрат під час визначення фінансового результату до оподаткування, то такий платник не збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму залишкової вартості цих засобів, визначеної за правилами бухгалтерського обліку, та не зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму залишкової вартості таких об’єктів основ­них засобів, встановленої з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

/ІПК від 30.09.2019 р. № 468/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Наслідки припинення договору добровільного медстрахування

Договір, за яким страхова виплата здійснюється безпосередньо страхувальнику — фізичній особі при пред’явленні нею підтвердних документів із закладів охорони здоров’я, не вважається договором добровільного медичного страхування в розумінні положень пп. 14.1.521 ст. 14 ПКУ.

У разі звільнення працівника — застрахованої особи та за наявності укладеної тристоронньої угоди про переведення прав страхувальника на застраховану особу строк дії договору добровільного медичного страхування не змінюється і такий договір не припиняється до завершення свого мінімального строку дії, визначеного пп. 14.1.521 ст. 14 ПКУ, то коригування, передбачене ст. 1231 ПКУ, не застосовується. У разі припинення трудових відносин між страхувальником і застрахованою особою та за наявності додаткової угоди про припинення договору добровільного медичного страхування щодо зазначеної застрахованої особи, що звільнена, платник податку на прибуток — страхувальник, який визвав у бухгалтерському обліку витрати, збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму попередньо сплачених за застраховану особу платежів із нарахуванням пені в розмірі 120 % облікової ставки Нацбанку, що діяла на кінець звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору або такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим пп. 14.1.521 ст. 14 ПКУ.

Крім того, положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці на суму отриманої страхувальником страхової премії, повернутої страховиком, у зв’язку із припиненням договору добровільного медичного страхування щодо звільненої застрахованої особи. Такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 26.09.2019 р. № 382/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Визнання окремих фінансових операцій банку контрольованими

Під час визначення вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення банком не враховується вартість придбаної/проданої валюти за договорами, укладеними в інтересах третьої особи та за її рахунок.

При цьому комісійні винагороди за такими операціями враховуються банком під час визначення обсягу контрольованих операцій з кожним контрагентом (10 млн грн) та відображаються у звіті про контрольовані операції.

/ІПК від 25.09.2019 р. № 355/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Підтвердження статусу, що звільняє від сплати ЄСВ підприємця

ГУ ДПС у Чернівецькій області зазначило, що якщо ФОП є особою з інвалідністю та отримує соціальну допомогу від Фонду соціального страхування або Управління праці та соціального захисту населення, яка надає підстави для звільнення від сплати ЄСВ за себе, то підтвердженням встановлення інвалідності є довідка до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, яка надається до контролюючого органу за місцем реєстрації.

/ІПК від 26.09.2019 р. № 388/Я/ІПК/24-13-33-06/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Виробництво біоетанолу

При виробництві Державним підприємством біоетанолу акцизні склади, на території яких виробляється спирт етиловий (біо­етанол), повинні бути обладнані на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованому на акцизному складі, витратомірами-лічильниками спирту етилового.

При виробництві суб’єктом господарювання виключно біоетанолу ПКУ не передбачено вимоги щодо обладнання витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу та рівнемірами-лічильниками рівня пального у резервуарі.

/ІПК від 01.10.2019 р. № 480/6/99-00-04-01-02-15/ІПК/

Роздрібний продаж алкоголю власного виробництва

Для здійснення торгівлі алкогольними напоями (крім столових вин) у роздріб через власний магазин виробнику таких алкогольних напоїв необхідно отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями без додаткового придбання ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напо­ями, під якою слід розуміти діяльність з придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їх реалізації суб’єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам господарювання.

/ІПК від 30.09.2019 р. № 476/07/16-32-02-07/ІПК/

Реєстрація акцизних складів

Один акцизний склад може бути зареєстрований виключно одним розпорядником акцизного складу. Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один і більше акцизних складів. Акцизні склади двох і більше розпорядників не можуть розміщуватись в одному приміщенні або на одній території. Акцизні склади різних розпорядників мають розміщуватись в різних приміщеннях/на різних територіях, що є розмежованими або відокремленими один від одного, та на які у кожного розпорядника є документи, що підтверджують право власності або користування.

/ІПК від 30.09.2019 р. № 453/6/99-00-04-02-05-15/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Нерухомість на орендованій землі

Новий власник, купуючи об’єкти нерухомості, що розташована на земельних ділянках державної і комунальної власності, право користування якими попередніми власниками було оформлено на умовах оренди, може вимагати переоформлення права користування земельною ділянкою в установленому законом порядку, в тому числі з додержанням вимог ст. 125 ЗКУ і Закону України від 01.07.2004 р. № 1952-ІV.

/ІПК від 20.09.2019 р. № 322/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/

Емфітевзис не звільняє від оподаткування

Оскільки користування земельною ділянкою на підставі договору емфітевзису не відноситься до орендних відносин, то право на звільнення від сплати земельного податку на підставі п. 281.3 ст. 281 ПКУ на власників таких земельних ділянок, земельних часток (паїв) не поширюється, і податкові зобов’язання із земельного податку сплачуються на загальних підставах. Тобто земельні ділянки, які використовуються підприємством — платником єдиного податку четвертої групи на умовах емфітевзису, є об’єктом оподаткування.

/ІПК від 20.09.2019 р. № 323/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Надання майна в оренду

Якщо загальна площа кожного окремого виду майна та/або їх частки, яке надається в оренду, не перевищує норми, встановлені пп. 3 п. 291.5 ст. 291 ПКУ, то така фізична особа — підприємець, що здійснює діяльність з надання в оренду власної нерухомості, має право перебувати на спрощеній системі оподаткування.

/ІПК від 20.09.2019 р. № 345/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Борги ФОП має сплачувати спадкоємець

Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи — підприємця у разі її смерті здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.

/ІПК від 25.09.2019 р. № 364/П/99-00-04-07-03-14/ІПК/

Перша звітність новоствореного підприємця

Новостворена фізична особа — підприємець у декларації про майновий стан і доходи за результатами звітного кварталу поряд з доходами від підприємницької діяльності вказує інші доходи, отримані нею як фізичкою особою  — громадянином за період від початку звітного податкового року до переходу на спрощену систему оподаткування, та відомості про рухоме та нерухоме майно.

/ІПК від 24.09.2019 р. № 348/ІПК/26-15-33-18-12/

Розрахунок граничного обсягу доходу

Незалежно від періоду переходу на спрощену систему оподаткування, граничний обсяг доходу розраховується за весь календарний рік.

/ІПК від 25.09.2019 р. № 358/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/

Визначення обсягу доходу при зміні систем оподаткування

Якщо фізична особа — підприємець здійснила перехід на спрощену систему оподаткування з початку кварталу в середині року (з 1 жовтня) поточного року, то фізична особа — підприємець — платник єдиного податку з метою перебування на спрощеній системі оподаткування визначає сумарний дохід у поточному році з початку цього календарного року: дохід, отриманий під час перебування на загальній системі оподаткування, та дохід, отриманий під час перебування на спрощеній системі оподаткування (за повні календарні квартали).

/ІПК від 26.09.2019 р. № 386/25-01-33-02/ІПК/

Управління підприємствами

Фізичні особи — підприємці, які здійснюють діяльність з управління підприємствами, не можуть бути платниками єдиного податку.

/ІПК від 25.09.2019 р. № 418/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Оприбуткування готівки

У разі отримання доходів у готівковій формі оприбуткування готівки в касі здійснюється на підставі касових документів, за допомогою яких оформлюються касові операції.

/ІПК від 20.09.2019 р. № 347/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

ОБЛІК ТА РЕЄСТРАЦІЯ

Зняття ФОП з обліку у контролюючому органі

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа — платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така фізична особа після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.

Відповідно до функцій, визначених ПКУ, заходи, пов’язані з припиненням (закриттям) платників податків, проводяться контролюючим органом за основним місцем обліку платника податків.

Контролюючий орган знімає з обліку фізичну особу — підприємця після проведення всіх процедур, визначених Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588, ПКУ та Законом України від 08.07.2010 р. № 2464.

/ІПК від 24.09.2019 р. № 350/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/