Новини

Зупинено реєстрацію ПН/РК: алгоритм дій від податківців

16.10.2019 / 13:30
Зупинено реєстрацію ПН/РК: алгоритм дій від податківців

У разі зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в ЕРПН податковий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі квитанцію про зупинення реєстрації.

У квитанції зазначаються:

- номер та дата складання ПН/РК;

- порядковий номер, номенклатура товарів/послуг продавця, код товару згідно з УКТЗЕД / послуги згідно з ДКПП, зазначені у ПН/РК, реєстрація яких зупинена;

- критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого(их) зупинено реєстрацію ПН/РК, із розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник;

- пропозиція щодо надання платником пояснень та копій документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в Реєстрі.

Отже, якщо отримана квитанція про зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі, платник може надати пояснення та копії документів, необхідні для прийняття Комісіями рішення про їх розблокування. Ці документи подаються протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у заблокованій ПН/РК.

Комісією регіонального рівня протягом п'яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в ПН/РК, зареєстрованих в поточному місяці у Реєстрі, з урахуванням поданої ПН/РК на реєстрацію в Реєстрі, менше 30 млн грн та які на дату зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі не відповідали критеріям ризиковості платника податку, приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК, яке реєструється в окремому Реєстрі ПН/РК, реєстрація яких зупинена, та надсилається платнику податку у порядку.

Щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в ПН/РК, зареєстрованих в поточному місяці у Реєстрі, з урахуванням поданої ПН/РК на реєстрацію в Реєстрі, більше 30 млн грин включно та/або які на дату зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі відповідали критеріям ризиковості платника податку, приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК та надсилається до комісії центрального рівня.

Комісія центрального рівня протягом семи робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, але не раніше отриманого рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в Реєстрі комісії регіонального рівня, може прийняти інше рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в Реєстрі, а рішення Комісії регіонального рівня скасовується.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК:

щодо підтвердження отримання та реалізації товару (робіт, послуг):

  • договори з постачальником (виконавцем) та з покупцем товарів (роботи, послуги), рахунки-фактури щодо оплати придбаних/реалізованих товарів (робіт, послуг), видаткові накладні, акти виконаних робіт/послуг, від постачальниками, та надані покупцю за відповідними договорами, банківські виписки, що підтверджують сплату, документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством, складські документи.

щодо підтвердження транспортування товарів:

  • договори оренди транспортних засобів (або договір на перевезення з транспортною компанією), акти наданих послуг з оренди транспорту або перевезення,  товарно-транспортні накладні щодо перевезень;
  • банківські виписки щодо сплати за відповідні транспортні послуги або за оренду транспорту;
  • щодо наявності виробничих потужностей, власних або орендованих основних фондів, трудових ресурсів:
  • договір оренди приміщення: офісу, цеху, складу (у разі суборенди – погодження, надане орендодавцем),
  • акти наданих послуг з оренди приміщення,
  • банківські виписки щодо сплати за послуги оренди,
  • дозволи та ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності (якщо діяльність передбачає їх наявність);

Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Рішення комісії центрального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в Реєстрі може бути оскаржено у судовому порядку.

За матеріалами ГУ ДПС у Запорізькій області