Новини

Огляд поточних індивідуальних податкових консультацій

17.10.2019 / 12:00

У зведеній ПН не проставлено код ознаки

ГУ ДПС у Кіровоградській області пояснило, що код ознаки, який зазначається у верхній лівій табличній частині податкової накладної в полі «Зведена податкова накладна», не є обов’язковим реквізитом податкової накладної, однак свідчить про окремий характер операцій, за результатами здійснення яких складається така податкова накладна та визначаються податкові зобов’язання з ПДВ.

Враховуючи зазначене, у разі якщо платником податку при складанні зведеної податкової накладної у полі «Зведена податкова накладна» не проставлено код ознаки, то така податкова накладна не відповідає суті здійсненої операції, за якою вона складена, та первинним (бухгалтерським) документам.

Для виправлення такої помилки платнику податку — постачальнику товарів/послуг необхідно скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому вивести в нуль її показники, та на дату виникнення податкових зобов’язань скласти правильну податкову накладну із зазначенням відповідного коду ознаки в полі «Зведена податкова накладна» і зареєструвати її в ЄРПН. Така правильно складена податкова накладна після її реєстрації в ЄРПН постачальником є підставою для включення покупцем сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту.

/ІПК від 04.10.2019 р. № 590/ІПК/11-28-04-01-13/

Право на бюджетне відшкодування ПДВ

Право на отримання відшкодування сум податку з держбюджету має виключно платник ПДВ, який задекларував таку суму в податковій декларації з ПДВ та подав до контролюючого органу відповідну заяву про повернення суми бюджетного відшкодування.

При цьому умовою для декларування платником ПДВ суми податку до бюджетного відшкодування, зокрема, є фактична сплата отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг.

У разі якщо оплата постачальнику за надані ним товари/послуги здійснюється не отримувачем таких товарів/послуг, а іншою особою, то при виникненні у такого отримувача товарів/послуг від’ємного значення податку за такими операціями у нього відсутнє право на декларування суми ПДВ до бюджетного відшкодування.

Слід зазначити, що до дати реєстрації особи як платника ПДВ право на декларування та відповідно отримання відшкодування сум податку з держбюджету у такої особи відсутнє.

/ІПК від 02.10.2019 р. № 538/6/99-00-04-02-03-15/ІПК/

Постачання медвиробів

У випадку якщо медичні вироби дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні та відповідають вимогам технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, то операції з їх постачання на митній території України та/або ввезення їх на митну територію України підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою податку у розмірі 7 %.

У разі якщо при здійсненні операцій з постачання на митній території України та/або ввезення на митну територію України медичних виробів недотримано хоча б однієї із зазначених умов, операції з постачання таких медичних виробів та їх ввезення на митну територію України оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

/ІПК від 26.09.2019 р. № 401/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Послуги нерезидента з міжнародного перевезення

Якщо послуги перевезення надаються перевізником — нерезидентом, що не має постійного представництва на митній території України, то операції з постачання таких послуг не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ.

/ІПК від 08.10.2019 р. № 647/ІПК/26-15-04-01-18/

Списання кредиторської заборгованості за отриманим авансом

У разі якщо після надходження авансового платежу операція з постачання товарів/послуг фактично не відбувається та раніше перераховані кошти не зараховуються в рахунок оплати інших товарів/послуг, які були або будуть поставлені/надані, об’єкт оподаткування ПДВ у постачальника за такою операцією відсутній.

Таким чином, якщо постачальником товарів/послуг на дату отримання авансового платежу від покупця таких товарів/послуг були визначені податкові зобов’язання з ПДВ та у подальшому виникли обставини, внаслідок яких договір постачання товарів/послуг не виконано, товари/послуги не поставлено протягом терміну позовної давності і постачання інших товарів/послуг, в оплату яких можуть бути зараховані ці кошти, здійснюватися не буде, а кредиторська заборгованість за отриманим авансом списується, об’єкт оподаткування (операція з постачання товарів/послуг) відповідно відсутній. У такому випадку постачальник має право зменшити раніше нараховану суму податкового зобов’язання з ПДВ на підставі складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної. При цьому такий розрахунок коригування до податкової накладної підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем.

/ІПК від 08.10.2019 р. № 644/ІПК/20-40-04-01-11/

Зарахування попередньої оплати за один товар у рахунок іншого

Якщо продавцем — платником ПДВ на дату отримання попередньої (авансової) оплати за договором № 1 було визначено податкові зобов’язання з ПДВ та надалі за домовленістю сторін дія договору припиняється, а попередня (авансова) оплата зараховується в рахунок оплати товарів/послуг за договором № 2, то продавець — платник ПДВ має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання такої попередньої (авансової) оплати та зменшити нараховану суму податкових зобов’язань з ПДВ.

Складання такого розрахунку здійснюється на дату підписання документа, на підставі якого кошти, отримані за договором № 1, будуть зараховані в рахунок оплати вартості товарів/послуг за договором № 2. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг. Зареєстрований розрахунок коригування є для постачальника підставою для зменшення нарахованих податкових зобов’язань, а для отримувача-покупця — підставою для зменшення податкового кредиту.

Разом з тим якщо за договором № 2 товари/послуги вже було поставлено та на дату такої поставки («першої події») постачальником було складено та зареєстровано в ЄРПН відповідну податкову накладну, то за фактом зарахування попередньої оплати за договором № 1 в рахунок оплати вартості товарів/послуг за договором № 2 податкова накладна постачальником не складається.

Якщо на дату підписання документа про зарахування попередньої оплати за договором № 1 в рахунок оплати вартості товарів/послуг за договором № 2 такі товари/послуги за договором № 2 поставлені не були, то на дату підписання такого документа продавець — платник ПДВ повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ та скласти податкову накладну на суму попередньої оплати за договором № 2 («перша подія») і зареєструвати ії в ЄРПН у встановлений Кодексом термін. Така податкова накладна є для покупця товарів/послуг підставою для віднесення суми податку, зазначеної у ній, до податкового кредиту.

/ІПК від 08.10.2019 р. № 648/ІПК/26-15-04-01-18/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Винагорода за управління майном

Прибуток від кожного договору управління майном та винагорода за управління майном враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування установником управління та управителем майна за правилами бухгалтерського обліку.

Оскільки майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя на окремому балансі і щодо нього ведеться окремий облік, то нарахування амортизації основних засобів та відображення будь-яких операцій з такими активами в бухгалтерському обліку здійснюється управителем в окремому обліку.

/ІПК від 07.10.2019 р. № 621/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Звільнення від оподаткування доходів КІФ від продажу активів ІСІ

Законодавством передбачено, що до складу активів ICI відноситься сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна.

У разі якщо майно корпоративного інвестиційного фонду (далі — КІФ) сформовано за рахунок коштів спільного інвестування, то доходи, отримані фондом від здійснення операцій з продажу такого майна, є коштами спільного інвестування в розумінні пп. 141.6.1 ст. 141 ПКУ.

Таким чином, якщо КІФ виступає інвестором будівництва житлових будинків та для такого будівництва на підставі інвестиційних угод або попередніх договорів купівлі-продажу залучає від фізичних чи юридичних осіб — інвесторів кошти для здійснення операцій з активами ICI (відчуження майна, майнових прав і вимог), такі активи та доходи КІФ від операцій з такими активами підпадають під дію пп. 141.6.1 ст. 141 ПКУ та звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств.

/ІПК від 02.10.2019 р. № 547/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Виплата КІФ нерезиденту доходів у вигляді дивідендів

У разі виплати дивідендів корпоративним інвестиційним фондом учаснику — нерезиденту цей платник звільняється від обов’язку сплати авансових внесків з податку на прибуток за вимогами пп. 57.11.6 ст. 57 ПКУ.

При цьому корпоративний інвестиційний фонд, що здійснює на користь учасника — нерезидента виплату доходів у вигляді дивідендів, утримує податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 % їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

/ІПК від 02.10.2019 р. № 545/ІПК/26-15-04-04-11/

Повернення нерезиденту інвестиції

Сума поверненої нерезиденту інвестиції внаслідок зменшення статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями не підлягає оподаткуванню за вимогами п. 141.4 ст. 141 ПКУ за умови, що сума повернення не перевищує суму інвестиції такого нерезидента в корпоративні права резидента.

/ІПК від 01.10.2019 р. № 521/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Визнання боргу безнадійним

У разі відсутності майна у боржника — юридичної особи для повного погашення заборгованості визнання такої заборгованості безнадійною за пп. «є» пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ можливе за умови, що здійснені виконавцем відповідно до Закону України від 02.06.2016 р. № 1404-VIII «Про виконавче провадження» заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними, а інше майно у боржника — відсутнє, що підтверджується постановою державного виконавця про повернення виконавчого документа у порядку і на умовах, визначених цим Законом.

У разі якщо постановою про повернення виконавчого документа встановлено термін повторного пред’явлення для виконання виконавчого документа, тобто виконавче провад­ження у справі не закрито, дії щодо примусового стягнення майна боржника тривають, то відсутні підстави для визнання такого боргу безнадійним за пп. «є» пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ.

/ІПК від 01.10.2019 р. № 505/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Амортизація виробничих ОЗ, що знаходяться на консервації

Платники податку, які застосовують положення МСБО, при обчисленні податку на прибуток не враховують амортизацію об’єктів основних засобів, що знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції, при обчисленні податку на прибуток підприємств, оскільки період перебування основного засобу на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу.

/ІПК від 01.10.2019 р. № 504/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Визнання господарської операції з продажу корпоративних прав нерезидента контрольованою

Операція платника податку — резидента з продажу корпоративних прав нерезиденту, що є пов’язаною з резидентом особою, чи є резидентом країни з переліку держав (територій), затверд­женого КМУ відповідно до пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ, чи його організаційно-правова форма включена до переліку, затвердженого КМУ відповідно до підпункту «г» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, або ж такі операції здійснювались через комісіонерів-нерезидентів, підпадає під визначення контрольованої та підлягає відображенню у звіті про контрольовані операції за умови досягнення критеріїв, встановлених пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ.

При цьому у разі якщо договірна ціна продажу корпоративних прав нерезиденту відповідає принципу «витянутої руки» відповідно до ст. 39 ПКУ, то для визначення обсягу такої господарської операції, як критерій віднесення до контрольованої (пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ), застосовується така договірна ціна продажу корпоративних прав.

/ІПК від 03.10.2019 р. № 564/6/99-00-07-02-02-15/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Фінансові санкції за несвоєчасну сплату ЄСВ

ДПС України пояснила, що за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ складається рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені. Воно приймається на всю суму сплаченої (погашеної) недоїмки незалежно від періодів та кількості випадків сплати за зазначені періоди. Тобто контролюючі органи застосовують штрафні санкції та нараховують пеню за несвоєчасну сплату ЄСВ за період з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

/ІПК від 03.10.2019 р. № 568/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Ліцензування при зберіганні пального

У разі здійснення суб’єктами господарювання діяльності із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик на території (місці), де розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування, йому необхідно буде отримувати ліцензію на право зберігання пального, крім випадків, передбачених Законом України від 19.12.95 р. № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі — Закон № 481), коли така ліцензія не отримується. До суб’єктів господарювання не застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу, передбачена ст. 17 Закону № 481, у разі зберігання пального до 31.12.2019 р. без наявності відповідної ліцензії.

Зберігання пального в транспортних засобах/технічному обладнанні/пристроях (пересувних цистернах) не потребує отримання ліцензії на право зберігання пального, оскільки ці резервуари не є нерухомим майном та не мають чіткої прив’язки до місця (території) за Законом № 481.

/ІПК від 04.10.2019 р. № 608/6/99-00-04-01-01-15/ІПК/

Складання акцизних накладних

В акцизній накладній, складеній при реалізації суб’єкту господарювання пального через паливороздавальні колонки з акцизного складу — АЗС, на який отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, зазначається код операції для складання в одному примірнику «3» незалежно від того, чи є отримувач пального — суб’єкт господарювання платником акцизного податку.

При здійсненні операції з відпуску/відвантаження пального через паливороздавальні колонки з акцизного складу — АЗС, на який отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, у відповідному рядку зазначається:

  • ознака щодо напрямів використання пального «4» — реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;
  • ознака щодо умов оподаткування «0» — для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування «1» — «5».

/ІПК від 04.10.2019 р. № 582/6/99-00-04-02-05-15/ІПК/

Довідка про внесення місця зберігання алкогольних напоїв до ЄДР

Для отримання довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв до Єдиного державного реєстру товариству необхідно звернутися із заявою про внесення місця зберігання до територіального органу ДПС за місцем зберігання алкогольних напоїв.

/ІПК від 04.10.2019 р. № 607/6/99-00-04-01-01-15/ІПК/

Акцизні склади

Окремі приміщення або території філій Підприємства (структура якого складається з центрального офісу в м. Києві, головного представництва в м. Одесі та 15 філій), на яких розташовано ємності об’ємом до 200 м3, що належать Підприємству та використовуються Підприємством та його філіями виключно для власних внутрішньогосподарських операцій з розміщення пального, з якого сплачено акцизний податок, та подальшого його використання виключно для забезпечення роботи своїх транспортних засобів (для потреб власного споживання), відносяться до акцизних складів, а Підприємство є розпорядником акцизного складу.

Також відносяться до акцизних складів пересувних і окремі власні транспортні засоби Підприємства (автомобільні та морські, за виключенням несамохідних барж), розташовані на території (акваторії) різних філій Підприємства, в паливних баках (танках) яких переміщується та/або знаходиться пальне (з якого сплачено акцизний податок) виключно для забезпечення роботи власних транспортних засобів підприємства.

Отже, Підприємство є розпорядником акцизного складу, реалізує пальне, а отже, є платником акцизного податку.

/ІПК від 01.10.2019 р. № 528/6/99-00-04-02-06-15/ІПК/

Заповнення звітності при переміщенні алкоголю на склади відповідального зберігання

Відвантаження алкогольних напоїв на склади відповідального зберігання підпадає під визначення реалізації підакцизних товарів (продукції), наведене у пп. 14.1.212 ст. 14 ПКУ, та відповідно таку продукцію слід відображати у графі 9 «Реалізовано у звітному місяці у тому числі на внутрішньому ринку» Звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за формою № 2-РС, затвердженою наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. № 49.

/ІПК від 01.10.2019 р. № 523/6/99-00-04-01-01-15/ІПК/

Виробництво зернового дистиляту

При виробництві товариством спирту етилового (зернового дистиляту) акцизні склади, на території яких виробляється спирт етиловий (зерновий дистилят), повинні бути обладнані на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованому на акцизному складі, витрато­мірами-лічильниками спирту етилового.

/ІПК від 01.10.2019 р. № 493/6/99-00-04-01-02-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Спонсорська допомога

Оскільки отримання фізичною особою — підприємцем доходу у вигляді спонсорської допомоги не передбачає виробництво (виготовлення) та/або реалізацію товарів, виконання робіт, надання послуг таким підприємцем на користь юридичної особи, то такий дохід оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку — фізичних осіб. Отже, дохід у вигляді спонсорської допомоги оподатковується ПДФО та військовим збором податковим агентом (юридичною особою) під час нарахування (виплати, надання).

/ІПК від 27.09.2019 р. № 448/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Умови для звільнення від оподаткування

Якщо підприємство належить до промислових підприємств (у значенні КВЕД) та приналежний йому об’єкт нерухомості класифікуються в класі 1251 «Будівлі промислові» ДК 018-2000 та використовується у власному промисловому виробництві, то така нерухомість не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість.

/ІПК від 30.09.2019 р. № 454/ІПК/10/25-01-12-03-07/

РЕНТНА ПЛАТА

Відображення «зменшення» зобов’язання

Для «зменшення» зобов’язання зі збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів на суму сплаченого авансового платежу та інших витрат доцільно у рядках таблиці Розрахунку за формою, затвердженою додатком до п. 2.2 Інструкції від 24.12.99 р. № 167/156/299/300/6 50, які передують рядку «Разом:», зазначати із знаком мінус суми: авансового платежу, витрат на рибоводно-меліоративні роботи, витрат роботи з відтворення рибних ресурсів.

/ІПК від 04.10.2019 р. № 614/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Рішення про встановлення місцевих податків не прийнято

У разі якщо сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад не прийняли рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (пп. 12.3.4, 12.3.5 ст. 12 ПКУ).

/ІПК від 07.10.2019 р. № 623/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/

РРО

Використання портативного РРО

У випадках доставки товару покупцю суб’єкт господарювання може використовувати портативний РРО, який дає змогу проводити розрахункові операції безпосередньо на місці, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Перелік дозволених для застосування портативних РРО визначається Державним реєстром РРО. Реєстрація портативного РРО здійснюється у загальному порядку. Портативний РРО може реєструватись на господарську одиницю, що є стаціонарним об’єктом або пересувним об’єктом.

У заяві на реєстрацію портативного РРО зазначаються назва та адреса господарської одиниці, де будуть реалізовуватись товари (надаватись послуги) та здійснюватись розрахункові операції.

У разі реєстрації портативного РРО за адресою стаціонарного об’єкта такий РРО має використовуватись за цією адресою. Розрахунковий документ, що засвідчує доставку (продаж) товару (надання послуги) повинен містити адресу розташування цього стаціонарного об’єкта.

Портативні РРО можуть реєструватись на кур’єрську службу доставки (автомобіль тощо) та використовуватись кур’єром безпосередньо на місці реалізації товару чи наданні послуги (у місці проведення розрахунків). У такому випадку у розрахунковому документі, що засвідчує доставку (продаж) товару (надання послуг), мають зазначатись реквізити транспортного засобу.

Для реєстрації РРО на кур’єрську службу доставки суб’єкт господарювання у пункті 3 реєстраційної заяви має зазначити реквізити транспортного засобу (автомобіля, мотоцикла тощо), а також попередньо повідомити контролюючий орган про такий транспортний засіб як про об’єкт оподаткування.

/ІПК від 03.10.2019 р. № 570/6/99-00-05-04-01-15/ІПК/