Новини

Хто є платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання угоди про розподіл продукції?

18.10.2019 / 12:30

Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона — Україна доручає іншій стороні — інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов’язаних з угодою робіт, а інвестор зобов’язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції (частина перша ст. 4 Закону України від 14.09.99 р. № 1039-XIV «Про угоди про розподіл продукції») (далі — Закон № 1039).

Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор (оператор) сплачує, зокрема, рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин.

Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання угоди про розподіл продукції передбачено ст. 338 розділу XVIII ПКУ.

Термін «інвестор» для цілей оподаткування відповідно до розділу XVIII ПКУ вживається у значенні, наведеному в Законі № 1039.

Порядок обчислення, ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, умови та порядок її сплати та подання звітності під час виконання угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.

Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин не повинні бути меншими, ніж установлені розділом IX ПКУ на момент укладення угоди про розподіл продукції, з урахуванням ст. 340 ПКУ.

ЗІР, категорія 130.01