Новини

Програмну продукцію постачає нерезидент: як оподатковується та відображається у звітності з ПДВ?

18.10.2019 / 14:30

Об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до п. 185.1 ст. 185 розділу V Кодексу є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V Кодексу. У разі постачання послуг нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету, є отримувач послуг.

Місцем постачання послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення відповідно до підпункту «в» п. 186.3 ст. 186 розділу V Кодексу є місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або — у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання.

Отже, операції з постачання програмної продукції від нерезидента резиденту на митну територію України є об'єктом оподаткування ПДВ, які, в свою чергу, відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу не оподатковуються ПДВ.

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 розділу V Кодексу до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій, зокрема, з:

  • придбання або виготовлення товарів та послуг;
  • ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

При цьому всі обсяги придбаних товарів/послуг відображаються в розділі II податкової декларації з податку на додану вартість (далі — декларація), форма та порядок заповнення якої затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі — Порядок № 21).

Відповідно до пункту 4 розділу V Порядку № 21 до розділу II «Податковий кредит» декларації включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) без ПДВ (рядок 10.3 декларації) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України.

Формою декларації та Порядком № 21 не передбачено відображення в декларації обсягів придбання товарів і необоротних активів, ввезених на митну територію України із застосуванням звільнення від оподаткування, та обсягів послуг, отриманих від нерезидента, місцем постачання яких відповідно до статті 186 розділу V Кодексу визначена митна територія України, і на які поширюється режим звільнення від оподаткування, а тому такі операції в декларації не відображаються.

/ІПК від 08.10.2019 № 627/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/