Новини

Певний обсяг матеріальних та/чи трудових ресурсів у платника податків не є критерієм для отримання податкової преференції

23.10.2019 / 10:00
Певний обсяг матеріальних та/чи трудових ресурсів у платника податків не є критерієм для отримання податкової преференції

Європейський суд з прав людини, розглянувши справу «Інтерсплав проти України», вказав, що коли державні органи володіють будь-якою інформацією про зловживання у системі відшкодування ПДВ, що здійснюються конкретною компанією, вони можуть вжити відповідних заходів з метою запобігання або усунення таких зловживань. Натомість не можуть бути прийнятими доводи владної сторони за відсутності будь-яких ознак, які б вказували на те, що платник податку був безпосередньо залучений до таких зловживань.

Отже, виходячи з принципу індивідуального застосування відповідальності за порушення правил оподаткування негативні наслідки, зокрема у вигляді позбавлення права на формування витрат, податкового кредиту, можуть бути застосовані саме до того платника податків, який їх допустив, а не до іншої особи.

Норми податкового законодавства не визначають певний обсяг матеріальних та/чи трудових ресурсів у платника податків при здійсненні господарської діяльності як критерій правового статусу платника податків щодо отримання податкової преференції у формі податкового кредиту чи наміру платника податків отримати певний результат від здійснення господарської операції (підприємницької діяльності).

Саме по собі невиконання контрагентом податкових обов’язків не може бути безумовним свідченням відсутності ділової мети та/або обізнаності платника податків із протиправним характером діяльності його контрагента та відповідно недостовірності задекларованих даних податкового обліку платника податків.

Висновок суду про реальність господарських операцій для цілей податкового обліку, тобто про відповідність даних, зазначених у первинних документах, об’єктивним обставинам вчинення господарської операції, повинен бути результатом належного аналізу зібраних у справі доказів.

/Постанова ВС від 17.09.2019 р. у справі № 807/2332/15/