Новини

Заявник має право на відшкодування юридичних витрат лише у разі, якщо такі витрати були фактичними, неминучими та обґрунтованими

23.10.2019 / 15:30

Аналіз положень процесуального закону дає підстави для висновку про те, що документально підтверджені судові витрати на професійну правничу допомогу адвоката, пов’язані з розглядом справи, підлягають компенсації стороні, яка не є суб’єктом владних повноважень та на користь якої ухвалено рішення, за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень.

При цьому суд не зобов’язаний присуджувати стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, всі понесені нею витрати на професійну правничу допомогу, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенства права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, враховуючи такі критерії, як складність справи, витрачений адвокатом час, значення спору для сторони тощо.

При визначенні суми компенсації витрат, понесених на професійну правничу допомогу, необхідно досліджувати на підставі належних та допустимих доказів обсяг фактично наданих адвокатом послуг і виконаних робіт, кількість витраченого часу, розмір гонорару, співмірність послуг категоріям складності справи, ціні позову та (або) значенню справи.

Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що заявник має право на відшкодування судових та інших витрат лише у разі, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим.

На підтвердження витрат, понесених на професійну правничу допомогу, мають бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг тощо), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов’язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

У цьому разі, як вказує акт приймання-передачі наданих послуг до договору про надання правової допомоги, загальна тривалість часу, протягом якого здійснювалася правова допомога клієнту у формі надання послуг, становить 30 год, а загальна вартість наданих послуг — 63 000 грн.

Скасовуючи додаткове рішення суду першої інстанції та зменшуючи розмір витрат, пов’язаних із наданням позивачу професійної правничої допомоги, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що за цих обставин справи справедливим і співмірним відшкодуванням таких витрат буде сума 2 500 грн.

Колегія суддів погодилася з таким висновком суду апеляційної інстанції, що обґрунтовано таким. Розгляд справи про визнання протиправним та скасування ППР здійснено в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження. Адвокат платника податків не брав участі у судовому розгляді справи, оскільки подав до суду заяву про розгляд справи без його участі. При цьому з наданого позивачем акта приймання-передачі наданих послуг вбачається, що такі послуги, як розроблення, структуризація та складання позовної заяви, подання її на підпис клієнту, виготовлення копій позовних матеріалів, направлення документів до суду для скасування рішення, надавались загальною тривалістю 7 год. І це при тому, що позовна заява викладена всього на трьох сторінках, до суду подано незначну кількість копій документів. Отже, заявлені до відшкодування витрати на професійну правничу допомогу загальною тривалістю 30 год є неспівмірними зі складністю справи та обсягом наданих адвокатом послуг позивачу, часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (послуг), та ціною позову.

/Постанова ВС від 17.09.2019 р. у справі № 810/3806/18/