Новини

Сезонне невикористання ОЗ — не привід для їх неамортизації

31.10.2019 / 12:00

Оскільки жодних доказів виведення з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) та документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації, суду не надано, то підприємство правомірно віднесло до витрат (інших витрат) амортизаційні відрахування обладнання, основних засобів, які тимчасово не використовувались у господарській діяльності підприємства у зв’язку із сезонністю виробництва.

/Постанова ВС від 19.09.2019 р. у справі № 2а-3813/12/1070/