Новини

За три квартали слід подати оновлену форму фінзвітності

01.11.2019 / 12:00

Офіс великих платників податків ДПС нагадує, що з 23.07.2019 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 31.05.2019 р. № 266 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», (далі — Наказ № 226).

Так, Наказом № 226 внесені зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, зокрема форму фінансової звітності № 1-м «Баланс» доповнено новими показниками:

Нематеріальні активи — 1000,

Первісна вартість — 1001,

Накопичена амортизація — 1002.

Відповідно до п. 76.1 ст. 76 ПКУ камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) такого органу або направлення на її проведення.

Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.

Відповідно до п. 76.3 ст. 76 ПКУ камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, — за днем їх фактичного подання.

Підпунктом 46.2 ст. 46 ПКУ визначено, що платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням ст. 137 ПКУ. При цьому фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та є її невід’ємною частиною.

Враховуючи викладене, для уникнення відмов контролюючих органів у прийнятті податкових декларацій з податку на прибуток за три квартали 2019 року, платники податків повинні не допустити подання неактуальних форм фінансової звітності, яка є невід’ємною частиною декларацій.