Новини

Положення про ведення касових операцій у нацвалюті зазнало змін

15.11.2019 / 10:20
Положення про ведення касових операцій у нацвалюті зазнало змін

Нацбанк України постановою від 07.11.2019 р. № 131 затвердив зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Суть цих змін полягає у такому.

Суб'єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізособами зобов'язані подавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Підприємства визначають місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі.

Підприємства зобов'язані визначати та затверджувати внутрішнім документом місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі, формат їх зберігання, який має забезпечувати візуальний перегляд щоденних Z-звітів представниками центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також відповідальну за зберігання цих чеків особу.

Положення також доповнено нормами, якими визначено, що працівник підприємства для підписання електронного касового документа зобов'язаний використовувати кваліфікований електронний підпис.

Фізичні особи — підприємці для підписання електронного касового документа мають право використовувати кваліфікований електронний підпис/удосконалений електронний підпис.

Фізичні особи для підписання електронного касового документа мають право використовувати кваліфікований електронний підпис/удосконалений електронний підпис/простий електронний підпис.

Суб'єкти господарювання мають право використовувати кваліфіковану електронну печатку банку/удосконалену електронну печатку як додатковий реквізит електронного касового документа.

Використання удосконаленого електронного підпису, удосконаленої електронної печатки та простого електронного підпису здійснюється на договірних засадах за технологією, визначеною суб'єктом господарювання та відповідно до вимог Законів «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» і нормативно-правових актів Нацбанку з питань застосування електронного підпису та електронної печатки у банківській системі України.

Постанова набрала чинності 12.11.2019 р., крім частини, якою визначено, що підприємства відповідно до вимог Положення зобов'язані визначати та затверджувати внутрішнім документом місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі, формат їх зберігання, який має забезпечувати візуальний перегляд щоденних Z-звітів представниками центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також відповідальну за зберігання цих чеків особу. Зазначена норма набирає чинності з 11.12.2019 р.