Новини

Суди мають усі повноваження визначати період нарахування пені та розраховувати суму пені, належної до стягнення

15.11.2019 / 11:30

Суд виходить з того, що нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, починаючи з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження), тобто через 10 календарних днів, що настають за днем отримання ППР.

При цьому Суд погоджується з висновком судів попередніх інстанцій, що нарахування пені контролюючим органом мало бути розпочато після спливу цих 10 календарних днів, а не за весь період заниження податкового зобов’язання.

Правильність нарахування пені контролюючим органом має бути перевірена судом у межах позову про стягнення боргу. Суд не погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що судовий орган не наділений повноваженнями та не може підміняти податковий орган, зокрема, щодо визначення періоду та в цілому процедури нарахування пені. Суд вважає, що суди першої та апеляційної інстанцій, вирішуючи спір по суті вимог та встановивши факт несплати платником податків податкового зобов’язання, що має наслідком нарахування пені за певний період часу, мають усі повноваження визначити такий період та розрахувати суму пені, належної до стягнення. Суди також мають право зобов’язати компетентний орган — податковий орган здійснити розрахунок суми пені за певний період часу та надати його суду для врахування при прийнятті рішення.

/Постанова ВС від 08.10.2019 р. у справі № 520/3060/19/