Новини

Саме протиправність дії/бездіяльності є обов’язковою умовою для визнання такої дії/бездіяльності правопорушенням

15.11.2019 / 18:00

Допущення платником ПДВ податкового правопорушення щодо недотримання граничного строку реєстрації податкових накладних має наслідком застосування відповідальності у вигляді штрафу, розмір якого залежить від кількості пропущених днів реєстрації (ст. 1201 ПКУ).

При цьому необхідно враховувати, що з огляду на вимоги п. 109.1 ст. 109 ПКУ податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених ПКУ та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Вищенаведені приписи дають підстави для висновку про те, що саме протиправність дії/бездіяльності є обов’язковою умовою для визнання такої дії/бездіяльності правопорушенням.

З системного аналізу наведених положень вбачається, що для вирішення питання про наявність/відсутність підстав для застосування до платника податку відповідальності за затримку реєстрації податкових накладних необхідно встановити причини, що зумовили допущення такого пропуску, та перевірити, чи вчинив платник податку усі залежні від нього дії з метою належного виконання податкового обов’язку щодо своєчасної реєстрації таких документів.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, позивач 15.03.2017 р. неодноразово ініціював направлення податковому органу засобами електронного зв’язку новий договір про визнання електронних документів, а також виписані 28.02.2017 р. податкові накладні з метою їх реєстрації в Єдиному державному реєстрі податкових накладних у межах законодавчо визначених строків. Однак за наслідками кожної спроби підприємство отримувало квитанцію № 1 про неприйняття таких документів.

Враховуючи викладене, допущення несвоєчасної реєстрації податкових накладних позивачем у даному випадку не мало ознак протиправності з боку підприємства та відбулося не з його вини. Такий факт був наслідком незабезпечення умов для виконання позивачем свого податкового обов’язку.

За встановлених обставин висновки судів першої та апеляційної інстанцій про необґрунтованість застосування до позивача штрафних санкцій за затримку реєстрації податкових накладних є правильними.

/Постанова ВС від 08.10.2019 р. у справі № 820/3006/17/