Новини

Продаж основних фондів за ціною, нижчою ціни їх придбання: як скласти ПН?

18.11.2019 / 13:30

Пунктом 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307, передбачено, що у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до ст. 188 і ст. 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (зокрема, якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання/звичайна ціна/балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання), постачальник (продавець) складає дві податкові накладні:

  • одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання,
  • іншу — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

У податковій накладній (в тому числі зведеній), яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до п. 8 Порядку № 1307 (15 - Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. 188 і ст. 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

Підпунктом 1 п. 16 Порядку № 1307 передбачено, що у разі складання податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п. 15 Порядку № 1307, у графі 2 — опис (номенклатура) товарів/послуг постачальника (продавця), крім; опису (номенклатури) товарів/послуг, також зазначається, «перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статті 188 і статті 189 Кодексу, над фактичною ціною постачання».

При цьому графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 12 такої накладної не заповнюються (пп. 10 п. 16 Порядку № 1307).

Також слід зазначити, що сума ПДВ, зазначена у такій податковій накладній, включається до складу податкових зобов’язань з ПДВ відповідного звітного періоду та не відображається у складі податкового кредиту.

/ІПК від 05.11.2019 р. № 1191/ІПК/04-36-04-01-16/