Новини

До уваги торговельних організацій!

25.11.2019 / 11:00

Офіс великих платник податків ДПС на виконання Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабміну від 25.08.98 р. № 1340, та Методичних рекомендацій з окремих питань організації роботи з безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави, проводить конкурс з відбору суб’єктів господарювання для формування Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2020 рік (далі — Єдиний реєстр).

До Єдиного реєстру включаються суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що є юридичними особами та платниками податку на додану вартість і здійснюють реалізацію майна шляхом проведення біржових торгів (аукціонів) або через роздрібну торговельну мережу.

Перше засідання комісії з розгляду заяв від суб’єктів господарювання щодо включення їх до Єдиного реєстру на 2020 рік відбудеться 18.12.2019 р. у приміщенні Офісу великих платників податків ДПС за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г.

Для участі в конкурсі суб’єкти господарювання подають такі документи:
1. Заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;
2. Копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;
3. Копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);
4. Довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень;
5. Копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію)
члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);
6. Баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подання документів.

Документи подаються у двох екземплярах.

Документи, які надаються до Офісу великих платників податків ДПС, мають містити: напис «копія вірна», підпис особи,
яка завірила копію (ПІБ), та «мокру» печатку суб’єкта господарювання.

У заяві суб’єкта господарювання слід обов’язково вказати юридичну, фактичну, поштову та електронну адресу, прізвище ім’я та по-батькові діючого керівника та головного бухгалтера, їхні контактні телефони.

Вищезазначені документи суб’єктам господарювання необхідно подати не пізніше 10.12.2019 р. на адресу Офісу великих платників податків ДПС: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г, продублювавши на електронну скриньку vpp.infr@tax.gov.ua, тел. для довідок: 454-09-25, 454-09-95.

Основні критерії, які враховуються комісією при винесенні рішення про включення суб’єктів господарювання до Єдиного реєстру:

• досвід роботи не менше одного року у сфері продажу;
• членство на біржі (наявність біржового місця, брокерської контори на біржі), яка згідно з Положенням про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, затвердженим наказом Мінфіну від 30.06.2017 р. № 611 та зареєстрованим у Мін’юсті 26.07.2017 р. за № 908/30776, має право організації і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з реалізації майна платників податків, що перебуває у податковій заставі. Цей критерій не є обов’язковим для лісогосподарських та рибогосподарських підприємств у разі реалізації винятково профільної продукції, а також підприємств роздрібної торгівлі;
• наявність чистого прибутку у звіті про фінансові результати;
• відсутність заборгованості за платежами перед бюджетами;
• наявність у штатному розписі суб’єкта господарювання не менше трьох працівників;
• відсутність порушень договірних зобов’язань щодо реалізації безхазяйного майна та майна, що переходить у власність
держави, суб’єктами господарювання, які раніше перебували у Єдиному реєстрі;
• наявність власних (орендованих) складських приміщень на території, що контролюється територіальною податковою
службою, до якої суб’єкт господарювання подав заяву про включення до Єдиного реєстру;
• наявність у суб’єкта господарювання офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет (за можливості).

Договір про реалізацію майна із суб’єктом господарювання, включеним до Єдиного реєстру, укладається після розміщення його реквізитів на офіційній сторінці територіального органу ДПС України в мережі Інтернет.