Новини

Коригуємо податок на прибуток: які варіанти можливі

03.12.2019 / 14:40

Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 Податкового кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку.

Наразі, актуальною залишається форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 (далі – Декларація).

Платник податків має право не подавати розрахунок коригування, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Якщо помилка у раніше поданій Декларації виправляється шляхом подання звітної (звітної нової) Декларації, то за звітний (податковий) період, в якому була допущена помилка, заповнюється додаток ВП.

У разі, якщо при заповнені додатка ВП виправляються показники, відображені у рядках 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» та 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (+, –)» Декларації за минулий звітний (податковий) період, платнику податку на прибуток необхідно подати виправлену фінансову звітність.

Виправлена фінансова звітність може бути подана в електронній та паперовій формі. У разі подання виправленої фінансової звітності в електронній формі Декларація подається після подання такої фінансової звітності. У разі подання виправленої фінансової звітності у паперовій формі, така фінансова звітність подається до контролюючого органу за основним місцем обліку з супровідним листом.

Крім того, платники мають право скористатися нормами п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу, щодо подання доповнення до Декларації, яке може бути складене у довільній формі та буде використане контролюючим органом при аналізі показників такої Декларації. Зазначене доповнення, подається з поясненням мотивів його подання.