Новини

Відсутність інвестиційного прибутку не звільняє фізичну особу від подання декларації

06.12.2019 / 13:45

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що отриманий фізичними особами протягом календарного року інвестиційний дохід (крім сум доходу, які не оподатковуються) підлягає обов’язковому відображенню в податковій декларації про майновий стан та доходи за звітний рік з визначенням загального фінансового результату (інвестиційного прибутку або інвестиційного збитку), навіть якщо продаж інвестиційного активу здійснено через торговця цінними паперами.

Що таке інвестиційний дохід та особливості його оподаткування

Відповідно до законодавства термін «інвестиційний актив» означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом.

При продажу, обміну, зворотному викупі інвестиційного активу, поверненні особі коштів або майна, попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, громадяни отримують інвестиційний дохід.

Інвестиційний дохід не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи у разі, якщо сума такого доходу, отриманого платником податків протягом звітного року від продажу інвестиційних активів, не перевищує: у 2018 році — 2 470,00 грн, у 2019 році — 2690, 00 грн.

До складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 — 170.2.6 ст. 170 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) (крім операцій з деривативами).

Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку виникає від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку податковим (звітним) періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого податкового (звітного) року (пп. 170.2.1 ст.  170 Кодексу.

При продажу інвестиційного активу фізичною особою з використанням послуг торговця цінними паперами, включаючи банк, який розраховує інвестиційний прибуток фізичної особи та сплачує податок до бюджету, фізична особа не звільняється від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів.

Яка встановлена відповідальність за неподання податкових декларації?

Так, за 2018 рік близько 500 фізичних осіб, які отримали інвестиційний дохід, що підлягає відображенню в деклараціях, не подали податкові декларації.

У випадку неподання податкових декларацій щодо таких фізичних осіб проводяться документальні перевірки, за результатами яких застосовується штрафна санкція у сумі 170 грн (за ті самі дії, вчинені платником податків, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, застосовується штраф 1 020 грн).   

Водночас в ході проведення перевірок таких фізичних осіб контролюючим органом самостійно визначаються податкові зобов’язання з незадекларованого інвестиційного прибутку за звітний рік, що тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 % суми визначеного податкового зобов'язання (при повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання з цього податку — тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 % суми нарахованого податкового зобов'язання).

Головним управлінням ДПС у м. Києві наразі проведено майже 200 документальних невиїзних перевірок фізичних осіб, які не задекларували інвестиційні доходи або знизили інвестиційний прибуток у деклараціях. За результатами перевірок визначено податкові зобов’язання зі штрафними санкціями у загальній сумі 52,0 млн грн.