Новини

Щотижневий огляд відповідей ДПС

10.12.2019 / 10:30

Підготовлено за поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР), грудень, частина І

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.20

Оподаткування транспортних та експедиторських послуг

 

Який порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентом послуг з перевезення пасажирів та вантажів на митній території України і за межами митної території України?

Якщо послуги з перевезення надаються перевізником — нерезидентом, що не має постійного представництва на митній території України, то операції з постачання таких послуг не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ (незалежно від того, замовнику-резиденту чи замовнику-нерезиденту надаються такі послуги)

 

Який порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентом послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів та вантажів?

Операція з постачання нерезидентом на митній території України послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів та вантажів, є об’єктом оподаткування ПДВ і підлягає оподаткуванню за основною ставкою. При цьому особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету при постачанні послуг нерезидентом, є особа, яка отримує такі послуги, якщо місце надання таких послуг знаходиться на митній території України.

Операція з постачання нерезидентом за межами митної території України послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів та вантажів, не підпадає під визначення об’єкта оподаткування ПДВ

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.06

Податкова знижка

103.06.05

На страхування

 

Який алгоритм розрахунку податкової знижки в частині сум витрат на сплату страхових внесків, сплачених за договорами довгострокового страхування життя (недержавного пенсійного забезпечення)?

Алгоритм розрахунку податкової знижки в частині сум витрат на сплату страхових внесків за наслідками 2018 року розраховується таким чином: на підставі підтвердних документів визначається сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки, яка не повин­на перевищувати при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом платника податку — 29 640 грн (2 470 грн × 12 міс.), при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом на користь такого члена сім’ї — 14 820 грн (2 240 грн × 12 міс. × 50 %).

У подальшому при визначенні бази оподаткування задекларована річна загальна сума оподатковуваних доходів зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги (за її наявності) та на податкову знижку

103.06.08

На будівництво (придбання) доступного житла

 

Які документи крім податкової декларації про майновий стан і доходи має подати платник податку до контролюючого органу, щоб скористатись правом на нарахування податкової знижки щодо суми коштів, сплачених на будівництво (придбання) доступного житла?

Для того щоб скористатися правом на отримання податкової знижки, платник податку — резидент подає до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Водночас на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у декларації.

Такими документами можуть бути:

договір про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла, укладеного між громадянином та регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

первинні документи (квитанція, фіскальний або товарний чек, прибутковий касовий ордер) та інші

103.07

Порядок сплати (перерахування, повернення) податку

 

Яким чином повернути ПДФО, який був сплачений при укладанні договору купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна фізичної особи, у якої не виникає обов’язку щодо сплати вказаного податку?

Якщо у фізичної особи при здійсненні операції з продажу (обміну) нерухомого майна відповідно до п. 172.1 ст. 172 ПКУ не виникає обов’язку щодо сплати податку на доходи фізичних осіб, то сума податку, самостійно визначена нею та сплачена до бюджету за місцем нотаріального посвідчення такого договору, підлягає поверненню платнику відповідно до ст. 43 ПКУ як помилково сплачена.

При цьому обов’язковою умовою для повернення помилково сплаченої суми податку є подання фізичною особою до контролюючого органу за місцем сплати податку заяви про таке повернення та підтвердних документів про фактичну сплату податку протягом 1095 днів від дня виникнення помилково сплаченої суми.

Помилково сплачена сума податку підлягає поверненню платнику, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу

103.10

Оподаткування інвестиційного прибутку

 

Якими документами можуть бути підтверджені витрати громадян, у тому числі нерезидентів, на придбання цінних паперів при розрахунку інвестиційного прибутку?

Документами, що підтверджують фактично понесені витрати на попереднє придбання цінних паперів фізичною особою — платником податку, в тому числі нерезидентом, є договори купівлі-продажу цінних паперів, виписки зберігачів під кожне замовлення, завірені печатками зберігачів, акти приймання-передачі цінних паперів, касові документи при готівкових розрахунках через касу або розрахункові документи при безготівкових розрахунках

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

106.07

Порядок обчислення суми податку

 

Яким чином уточнити показники в Декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у разі придбання протягом року після граничного терміну її подання об’єктів нерухомості, що знаходяться на території адміністративно-територіальної одиниці, яка відповідає коду за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, що не зазначений у звітній Декларації, однак усі об’єкти нерухомості платника знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, які обслуговуються одним контролюючим органом?

З метою уточнення податкового зобов’язання у звітному році після надання звітної податкової Декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та закінчення граничного терміну подання декларацій (після 20 лютого звітного року), до контролю­ючого органу надається декларація за типом «уточнююча».

До контролюючого органу подається одна Декларація з додатками відповідного типу (житлова/нежитлова нерухомість) з зазначенням кодів за КОАТУУ органів місцевого самоврядування.

Якщо до звітної Декларації не було надано додатка з кодом за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, на території якого розташований новопридбаний об’єкт нерухомості, то надається уточнююча Декларація з новим додатком.

Можлива ситуація, коли повноваження одного органу місцевого самоврядування поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць. Якщо до звітної Декларації вже був наданий додаток за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, то до контролюючого органу надається уточнююча Декларація з уточненим додатком, який доповнений інформацією щодо новопридбаного об’єкта нерухомості у новій адміністративно-територіальній одиниці

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.01

Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

 

Яка інформація зазначається у полі 6 «Місце провадження господарської діяльності» заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, якщо ФОП —платник єдиного податку планує здійснювати діяльність у заздалегідь не визначених місцях (надання послуг, торгівля на виставках, ринках)?

Фізична особа — підприємець, яка виявила бажання здійснювати діяльність на спрощеній системі оподаткування, повинна дотримуватись вимог ст. 298 ПКУ та зазначати в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування (далі — Заява) обов’язкові відомості, у тому числі «Місце провадження господарської діяльності». Якщо фізична особа — підприємець — платник єдиного податку планує здійснювати діяльність у заздалегідь не визначених місцях (надання послуг, торгівля на виставках, ринках), то у графі «Область, район, населений пункт» поля 6 «Місце провадження господарської діяльності» Заяви зазначається: «Надання послуг на території України» та/або «Торгівля на території України». При цьому інші графи поля 6 Заяви не заповнюються

107.09

Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку

 

Яка дата зазначається у запиті про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку суб’єктом господарювання (уповноваженою особою) після графи «підпис»?

У запиті про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку (далі — Запит) суб’єктом господарювання (уповноваженою особою) після графи «підпис» ставиться дата направлення такого Запиту до органів ДПС, а саме: число, місяць та рік

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.13

Гранична сума розрахунків та її обмеження у національній валюті

 

Чи поширюється обмеження щодо граничної суми розрахунків, встановлене у розмірі 50 000 грн, на розрахунки суб’єкта господарювання з фізичною особою на виплату дивідендів?

Вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (підприємцем) у розмірі 50 000 грн стосуються розрахунків за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в тому числі виплат суб’єктами господарювання дивідендів фізичним особам

 

Чи поширюється обмеження граничної суми готівкового розрахунку, встановлене у розмірі 10 000 (50 000) грн, на розрахунки, які здійснюються платниками податків із застосуванням РРО (РК)?

Обмеження щодо граничної суми розрахунків, встановлене у розмірі 10 000 (50 000) грн, поширюється на розрахунки між суб’єктами господарювання та між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги), які здійснюються платниками податків із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)

 

На які види готівкових розрахунків не поширюється обмеження щодо граничних сум готівкових розрахунків?

Обмеження щодо граничних сум готівкових розрахунків не поширюються на:

розрахунки суб’єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами;

добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

використання готівки, виданої на відрядження;

виплати, пов’язані з оплатою праці;

використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання частини третьої ст. 24 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»

109.15

Порядок оформлення касових операцій та ведення касової книги при здійсненні розрахунків у національній валюті

 

Чи має право суб’єкт господарювання (юридична особа або ФОП) перерахувати суму позики на особисту (зарплатну) картку найманого працівника?

Обмежень щодо перерахування сум позики, яка надається суб’єктом господарювання своєму працівнику, чинним законодавством не передбачено

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.02

Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

 

Чи є обов’язковим оформлення акта виконаних робіт (наданих послуг) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та які вимоги до оформлення акта (в якій формі укладається, якою мовою, в якій валюті тощо)?

Акт виконаних робіт (наданих послуг) належить до первинних документів та фіксує факт здійснення господарської операції.

Форма акта виконаних робіт (наданих послуг) є стандартною та має такі обов’язкові реквізити:

назву документа (форми);

дату складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Як правило, акт про надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності оформляють (як і відповідний договір) двома мовами — українською та мовою країни нерезидента (або англійською). При цьому акти виконаних робіт (наданих послуг), які складені іноземною мовою, мають бути перекладені українською мовою.

Для відображення операції в іноземній валюті у грошовій одиниці України потрібно її вартість перерахувати із застосуванням валютного курсу, встановленого НБУ на дату оформлення акта виконаних робіт

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

115.02

Ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

 

Скільки ліцензій необхідно отримувати суб’єкту господарювання при здійсненні одночасно оптової торгівлі пальним як з місць оптової торгівлі, так і за їх відсутності?

Якщо суб’єкт господарювання здійснює одночасно оптову торгівлю пальним як з місць оптової торгівлі, так і за їх відсутності, то такий суб’єкт господарювання повинен мати ліцензію на кожне місце оптової торгівлі пальним та окрему ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб’єкта господарювання

115.05

Інші питання

 

Чи повинен суб’єкт господарювання мати ліцензію на право зберігання пального у разі надання послуг зі зберігання пального іншим особам в місцях виробництва пального або місцях оптової чи роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії?

У разі надання послуг зі зберігання пального іншим особам, у тому числі у місцях виробництва пального або місцях оптової чи роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії, суб’єкт господарювання зобов’язаний на кожне з таких місць мати ліцензію на право зберігання пального

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.01

Платники податку

 

Чи може постійне представництво нерезидента, що здійснює господарську діяльність в Україні, зареєструватись платником акцизного податку як особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий?

До платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового нормами ст. 212 ПКУ віднесено юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Окремі посилання на поняття «постійне представництво» в розділі VI «Акцизний податок» ПКУ відсутні.

Оскільки постійне представництво не є юридичною особою, воно не підлягає реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового

116.02

Об’єкти оподаткування

 

Чи оподатковується акцизним податком послуга з куріння кальяну та як при цьому визначається база оподаткування?

Тютюн для кальяну та/або алкогольні напої, які суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі продаватиме покупцям (у тому числі у вигляді куріння кальяну), підлягають оподаткуванню акцизним податком з роздрібного продажу, оскільки операції з реалізації (продажу) підакцизних товарів (тютюну для кальяну, вина, коньяку тощо) є об’єктом оподаткування акцизним податком з роздрібного продажу.

При цьому базою оподаткування є вартість (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів та інших підакцизних товарів

116.07

Складання та подання звітності

 

Чи відображаються операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню, в додатку 4 декларації акцизного податку?

Відповідно до діючої форми декларації акцизного податку та її додатків операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню, не відображаються в додатку 4 «Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою» та можуть бути відображені платником в додатку 10 «Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу» у довільній формі за реквізитами додатка 4

 

Як суб’єкту господарювання роздрібної торгівлі заповнювати додаток 8 до уточнюючої декларації для виправлення помилки у разі зазначення неправильного коду КОАТУУ у розділі Д декларації акцизного податку?

При виправленні помилки у разі зазначення неправильного коду КОАТУУ у розділі Д декларації акцизного податку, у додатку 8 «Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах», зокрема, зазначаються:

у рядку 4 додатка 8, що подається до помилкового коду КОАТУУ, — суми податку, які зменшують суму податкового зобов’язання, що уточнюється;

у рядку 3 додатка 8, що подається до уточненого (правильного) коду КОАТУУ, — суми податку, які збільшують суму податкового зобов’язання, що уточнюється.

При цьому у разі заниження податкового зобов’язання, визначеного по кожному КОАТУУ, обчислені штраф та пеню (дані граф 5 — 7 додатка 8) необхідно сплатити до бюджету на відповідний рахунок до подання уточнюючої декларації

116.11

Акцизні склади та контроль за сплатою податку

 

Чи можуть суб’єкти господарювання ввозити на митну територію України, зберігати, переміщувати чи здійснювати фізичну передачу пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), без реєстрації акцизних накладних та акцизних складів/акцизних складів пересувних?

Суб’єкти господарювання можуть без реєстрації акцизних накладних та акцизних
складів/акцизних складів пересувних здійснювати операції із ввезення на митну територію України, зберігання, переміщення чи фізичної передачі (відпуску, відвантаження) на митній території України пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками або особами, що здійснюють розлив пального у таку тару

116.13

Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні

116.13.03

Акцизні накладні

 

Який порядок коригування показників акцизної накладної, у тому числі у разі повернення покупцем пального/спирту етилового?

Коригування показників акцизної накладної форми «П» та/або форми «С» у випадку якщо покупець повертає пальне та/або спирт етиловий постачальнику, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної, здійснюється шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

123.03

Порядок сплати збору

 

Як визначається сума туристичного збору, що сплачується платниками туристичного збору готівкою (із заокругленням чи без)?

Якщо сума туристичного збору, нарахована податковим агентом платнику туристичного збору, визначена з копійками розміром 1, 2 та 5 копійок, то на виконання постанови НБУ від 20.06.2019 р. № 82 «Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів» податковий агент зобов’язаний заокруглити суму збору відповідно до постанови НБУ від 15.03.2018 р. № 25 «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів»

ПЕРЕВІРКИ

136.01

Умови допуску до перевірок

 

Чи передбачено оприлюднення плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків та в які терміни проводиться його коригування?

План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на поточний рік оприлюднюється на офіційному вебпорталі ДПС (tax.gov.ua) (Головна/Діяльність/Плани та звіти роботи) до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Коригування такого плану-графіка здійснюється на підставі проєктів, сформованих територіальними органами ДПС, починаючи з другого місяця поточного року

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

138.01

Фінансова (штрафи)

 

Які штрафні санкції відповідно до глави 11 «Відповідальність» ПКУ та/або адміністративна відповідальність застосовуються у разі встановлення контролюючим органом ведення нерезидентом (з/без державною(ої) реєстрацією(ї) (акредитацією(ї), легалізацією(ї)) постійного представництва на території України) господарської діяльності без взяття на податковий облік?

Якщо нерезидент з дня державної реєстрації (акредитації, легалізації) постійного представництва здійснює господарську діяльність без взяття на податковий облік, то згідно з п. 117.1 ст. 117 ПКУ за неподання заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролю­ючому органі відповідно до вимог встановлених ПКУ застосовується штраф у розмірі 510 грн.

Поряд з цим якщо нерезидент здійснював діяльність без взяття на податковий облік та не подавав податкову звітність за періоди здійснення такої діяльності, то за неподання податкової звітності до нього застосовується штраф згідно з п. 120.1 ст. 120 ПКУ в розмірі 170 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Крім того, якщо за результатами перевірки контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання за відповідні звітні періоди, застосовується штраф відповідно до ст. 123 ПКУ в розмірі 25 % суми визначеного податкового зобов’язання незалежно від того, сплачував такий нерезидент податок чи ні.

Водночас відсутність податкового обліку згідно зі ст. 1631 КпАП тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Огляд підготувала Людмила Шевчук,
консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування