Новини

Посадова особа не була повідомлена про дату, час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення — оскаржувана постанова протиправна

13.12.2019 / 16:00

Підпункт 20.1.41 ст. 20 ПКУ наділяє контролюючі органи правом складати стосовно платників податків — фізичних осіб та посадових осіб платників податків — юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення та виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення у порядку, встановленому законом.

Натомість Верховний Суд нагадав, що повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніше як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи (ст. 2772 КпАП). Інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративні правопорушення, повідомляються про день розгляду справи в той самий строк.

Як встановлено ст. 268 КпАП, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову у справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, у матеріалах справи відсутні докази належного повідомлення позивача про дату, час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Отже, оскільки позивач не був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку про протиправність оскаржуваної постанови у справі про адміністративне правопорушення. Остання є такою, що прийнята контролюючим органом всупереч вимогам ст. 268 КпАП, а саме за відсутності позивача і без належного та своєчасного сповіщення його про місце і час розгляду справи.

/Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 161/1202/17/