Новини

Податкове законодавство не передбачає обов’язку зазначення у видатковій накладній ідентифікаційного коду чи номера телефону покупця

18.12.2019 / 10:00

Судами з’ясовано, що ТОВ продавало товар фізичним особам на умовах публічного договору. У видаткових накладних зазначалися реквізити продавця, прізвище та ініціали покупця, назва товару, його кількість та вартість. Такі видаткові накладні підписувалися обома сторонами. ТОВ переконано, що реалізація товару особі, яка не є суб’єктом підприємництва, на стандартних умовах продажу товару вважається роздрібною торгівлею н езалежно від кількості проданого товару і його призначення. Такі господарські операції відображалися в оборотно-сальдових відомостях та у складі податкових зобов’язань у деклараціях з ПДВ. Оплата за придбані товарно-матеріальні цінності проводилась у готівковій та безготівковій формі, що підтверджується банківськими виписками про рух коштів, прибутковими касовими ордерами та касовими книгами.

Водночас податковий орган вказує на порушення ТОВ норм ПКУ у зв’язку з відсутністю письмових договорів, на виконання яких складені зазначені документи та відсутність у таких документах ідентифікуючих даних покупців (повне ім’я та по батькові, ідентифікаційний код, місце проживання та ін.).

На думку Суду, твердження податкового органу про вчинення продажу товару неідентифікованим фізичним особам є необґрунтованими, а тому висновок про те, що реалізація такого товару не пов’язана з господарською діяльністю позивача, є безпідставним. Оформлені позивачем за фактом реалізації готової продукції видаткові та податкові накладні, прибуткові касові ордери містять усі реквізити, притаманні первинному документу, у тому числі відомості як про продавця, так і прізвище, ініціали та особистий підпис фізичної особи — покупця. Чинне податкове законодавство не передбачає обов’язку зазначення у видатковій накладній ідентифікаційного коду чи номера телефону фізичної особи — покупця, про необхідність яких наполягав представник відповідача.

/Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 813/1926/16/