Новини

Підстав для розірвання трудових відносин може стати більше: новий законопроєкт

18.12.2019 / 13:00

12 грудня 2019 року у ВРУ за № 2584  зареєстровано законопроєкт, яким пропонується передбачити можливість розірвання трудового договору у таких випадках:

- у разі смерті, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим працівника або фізичної особи — підприємця;

- у разі закриття/припинення власної справи фізичною особою – підприємцем.

Новацією законопроєкту є і те, що роботодавець з власної ініціативи матиме право розірвати трудовий договір у разі втрати довіри до працівника. Про таке рішення власник або уповноважений ним орган злюлв’язаний письмово повідомити працівника у строк:

- не менше ніж 15 днів — якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 6 місяців;

- не менше ніж 30 днів — якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 6 місяців;

- не менше ніж за 60 днів — якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 5 років;

- не менше ніж за 90 днів — якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 10 років.

За домовленістю сторін строки попередження можуть бути замінені грошовою компенсацією у розмірі подвійного середньоденного заробітку працівника за кожен календарний день зменшення строку такого повідомлення.

Власник або уповноважений ним орган має право без згоди працівника замінити вказані строки попередження грошовою компенсацією у сумі чотирьох розмірів середньоденного заробітку за кожен календарний день зменшення строку такого попередження.

У разі відмови працівника підписувати додаткову угоду, що передбачає розірвання трудового договору на цій підставі, трудовий договір розривається власником або уповноваженим ним органом в односторонньому порядку шляхом надання працівнику в спосіб, визначений колективним договором, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення інформації про розірвання трудового договору.

Спори, пов’язані з відсутністю згоди працівника на розірвання трудового договору за цією підставою, вирішуються в порядку, встановленому для вирішення індивідуальних трудових спорів».

З КЗпП вилучено положення щодо необхідності погодження з профспілками звільнення працівників, а також щодо обов'язку працевлаштовувати  вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років у випадках реорганізації чи ліквідації організації або в разі їх звільнення після закінчення строкового трудового договору.

Окрім розширення підстав звільнення та вилучення необхідності погодження з профспілкою звільнення працівника, проєкт також встановлює заборону на звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, обумовлене:

- членством працівника в профспілці або участі у профспілковій діяльності в неробочий час чи (за згодою роботодавця) в робочий час;

- наміром стати представником працівників або виконанням функцій представника працівників;

- участю у страйку, організованому відповідно до вимог національного законодавства;

- оскарженням дій роботодавця за звинуваченням у порушенні трудового законодавства або зверненням до відповідних органів;

- расою, кольором шкіри, статтю, сімейним станом, сімейними обов'язками, вагітністю та материнством, віросповіданням, політичними поглядами, національністю або соціальним походженням.