Новини

Самостійне коригування ціни контрольованої операції: чи потрібно змінювати показники у Звіті про КО?

23.12.2019 / 12:00

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції.

При цьому проведення платником податку самостійного коригування податкових зобов’язань з метою трансфертного ціноутворення не передбачає заміну показників у Звіті про КО, що обраховуються на підставі бухгалтерського обліку платника податку. Відповідно до п. 24 розділу IV Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8, у графі 20 додатку до Звіту про КО розділу «Відомості про контрольовані операції» зазначається загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податків.

Відповідно до ст. 269 Митного кодексу за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу органу доходів і зборів відомості, зазначені в митній декларації, можуть бути змінені або митна декларація може бути відкликана. Порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними визначається Положенням про митні декларації, затвердженим постановою КМУ від  21.05.2012 р. № 450.

/ІПК від 16.12.2019 р. № 1916/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/