Новини

Новації у застосуванні РРО: які ФОП — платники єдиного податку застосовуватимуть РРО у 2020 році?

28.12.2019 / 14:00

Закони України від 20.09.2019 р. №128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстра­торів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» та  №129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» передбачають зміни у правилах застосу­вання РРО підприємцями — платниками  єдиного податку, а саме:

- збільшення граничного доходу для ІІ групи «єдинників» до 2,5 млн грн та обов’язкове за­стосування РРО для всіх видів діяльності ФОП — «єдинників» другої — четвертої груп. Ці зміни починають діяти з 1 січня 2021 року, а застосування РРО для окремих видів діяльності ФОП — «єдинників» стане обов’язковим з 1 жовтня 2020 року;

 - зміни щодо видів діяльності, розрахункові операції за якими вимагають застосування РРО.

Таким чином,  починаючи з 1 січня 2021 року  всі ФОП — платники єдиного податку зобов’язані будуть застосовувати РРО.

Звертаємо увагу, що з цього правила буде виняток — РРО не застосовуватиметься, якщо підприємець веде розрахунки із покуп­цями виключно у безготівковій формі (прийман­ня платежів картками вважається розрахунко­вою операцією із метою застосування Закону про РРО, тому під цей виняток не підпадає).           

У 2020 році застосування РРО буде таким:

З 1 січня по 30 вересня 2020 року ФОП — платники єдиного податку першої групи, а також другої — четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1,0 млн грн, зможуть не за­стосовувати РРО, але окрім тих, які здійснюють ре­алізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також продають лікарські засоби, вироби медичного призначення та надають послуги у сфері охорони здоров’я.

З 1 жовтня по 31 грудня 2020 року до переліку ФОП — «єдинників», які повинні застосовувати РРО, поряд із тими, хто перевищив річний об­сяг доходу в 1,0 млн грн будуть віднесені ті, хто що здійснює (незалежно від суми річного доходу):

- реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

- реалізацію технічно складних побутових то­варів, що підлягають гарантійному ремонту;

- реалізацію лікарських засобів, виробів ме­дичного призначення та надання платних по­слуг у сфері охорони здоров’я;

- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

- роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена п.11 ст.9 Закону України «Про застосування реєстраторів  розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;

- діяльність туристичних агенств, туристичнох операторів;

-діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (группа 55.10 КВЕД);

- реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя  для автотранспортних засобів відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

У разі перевищення платником єдиного податку другої — четвертої груп (фізичною особою — підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1 млн грн —  застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим.

Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

З 1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим для всіх платників єдиного податку другої  — четвертої груп.

За матеріалами ГУДПС у Київській області