Новини

Житло в найм: як оподаткується орендна плата?

30.12.2019 / 09:00

Податківці нагадують громадянам, що відносини між фізичними особами щодо найму житла врегульовані нормами цивільного законодавства (глава 59 Цивільного Кодексу України , далі — ЦК України). За договором найму (оренди) житла одна сторона — власник житла  передає або зобов'язується передати другій стороні житло для проживання у ньому на певний строк за плату. Договір найму житла укладається у письмовій формі.

Плата за користування житлом є обов’язковою умовою для таких угод та  встановлюється за згодою сторін (п. 1 ст. 820 ЦК України) та є не чим іншим, як доходом платника податку — фізичної особи від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування). Дохід, який отриманий від надання у найм житла оподатковується податком на доходи фізичних осіб (далі — податок) у порядку, встановленому    п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України (далі — ПК України).

Відповідно до пп. 168.2 ст. 168 ПК України, якщо платник податку отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, то такий платник податку зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) за наслідками звітного податкового року у строки, визначені пп. 49.18.4 ст. 49 ПК України.

При цьому згідно приписів пп. 170.1.2 ст. 170 ПК України податковим агентом платника податку — орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості, крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю, є орендар.

У випадках, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку — орендодавець. Вказане передбачає, що орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації (пп. 170.1.5 ст. 170 ПК України).

При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких вона розташована, та оприлюднюється у спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди.

Дохід від надання в оренду нерухомості оподатковуються за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПК України.

Крім того, відповідно до пункту 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ ПК України тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, запроваджено військовий  збір.

Платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ПК України, тобто фізичні особи — резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні (пп. 1.1 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ ПК України).

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПК України, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду. Ставка військового збору становить 1,5 % об'єкта оподаткування.

Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб — до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Податкового Кодексу (п. 49.18.4 ст. 49 ПК України).

Строки сплати визначено п. 179.7 ст. 179 ПК України, а саме: фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Обов’язок щодо повідомлення контролюючого органу про укладений договір оренди об’єктів нерухомого майна (далі — договір) виникає у разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору. При цьому нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку — орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України. За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом  (абзац «б» пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Кодексу).

Також слід врахувати, що у разі якщо здача майна в оренду відбулася шляхом залучення посередників (ріелторів, брокерів та інших), то останні зобов’язані надсилати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільно-правові угоди про оренду нерухомості до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації (пп.170.1.6 ст.170 Кодексу).

Таким чином, дохід отриманий фізичними особами від здачі житла в оренду відповідно до приписів податкового законодавства України підлягає обов’язковому оподаткуванню.

За матеріалами ГУ ДПС у Полтавській області