Новини

Ділова мета може бути наявна у результаті економічної діяльності, а не виключно чи переважно за рахунок відшкодування ПДВ

04.01.2020 / 11:30

Верховний Суд визнає, що при здійсненні платником податку господарської діяльності можливі збиткові операції. Але віднесення таких операцій до господарських можливе у випадках обґрунтування платником податку економічних причин чи ділової мети (зважаючи на ризики підприємницької діяльності) укладення угод за ціною, нижчою за виробничу собівартість.

Втім суди попередніх інстанцій не встановили й не обґрунтували наявність розумних економічних або інших причин (ділової мети) систематичного продажу позивачем товару за цінами, нижчими від їх собівартості, та одержання внаслідок таких операцій збитків. Такі причини можуть бути наявними лише за умови, що платник податку має намір одержати економічний ефект у результаті підприємницької або іншої економічної діяльності, а не виключно чи переважно за рахунок відшкодування з державного бюджету ПДВ. Намір платника податку одержати дохід лише в такий спосіб без здійснення реальної господарської діяльності не можна розглядати як самостійну ділову мету.

/постанова ВС від 05.12.2019 р. у справі № 2а-0870/5489/11/