Аналітика

Екологічний податок

08.01.2020 / 14:26

Утилізація відходів

ГУ ДФС у Полтавській області роз’яснило, що у разі укладення підприємством договорів з ліцензіатами щодо отримання послуги із розміщення (утилізації) відходів підприємства обов’язки платника екологічного податку за обсяги та види вказаних відходів у такого підприємства не виникають у тих випадках, коли ліцензіат, який зобов’язався надати підприємству послугу з розміщення (утилізації) відходів, має зареєстрований у визначеному законодавством порядку об’єкт розміщення (утилізації) відповідного виду відходів.

/ІПК від 28.02.2019 р. № 808/ІПК/16-31-12-03-19/

 

Перевищення граничної величини викидів двоокису

ДФС України роз’яснило, що підприємство, яке здійснює викиди двоокису вуглецю та має відокремлені структурні підрозділи, повинно подати до контролюючого органу за місцезнаходженням джерел забруднення заяву про звітний (податковий) період, у якому очікується перевищення граничної величини викидів двоокису в розмірі 500 т на рік, сумарним обсягом викидів двоокису. До заяви додаються розрахунки з матеріалами оцінки інвентаризації обсягів викидів двоокису за всіма джерелами забруднення.

/ІПК від 03.06.2019 р. № 2523/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Договір на вивезення відходів

ГУ ДФС в Одеській області пояснило, що у підприємства, яке має діючі договори на вивезення твердих побутових відходів, а також на вивезення, переробку і утилізацію спеціалізованих відходів зі спеціалізованими підприємствами, які мають дозвільні документи на поводження з відходами, відсутній обов’язок платника екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених місцях та складання податкової звітності.

/ІПК від 07.06.2019 р. № 2585/ІПК/15-32-12-03-12/

 

Вода від первинного водокористувача

ДФС України нагадала, що обов’язок платника рентної плати за спеціальне використання води (п. 255.1 ст. 255 ПКУ) покладено на первинних водокористувачів — суб’єктів, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води з водних об’єктів. Тому у разі використання підприємством виключно обсягів води, які постачені первинним водокористувачем, у нього не виникає обов’язок платника рентної плати.

/ІПК від 10.06.2019 р. № 2647/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

ДФС рекомендує надавати два додатки

У «Віснику» № 16 (с. 33) публікувався матеріал, в якому зазначалося, що складання двох окремих додатків до декларації екологічного податку — єдиний можливий спосіб декларування та уточнення податкових зобов’язань з метою реалізації приписів БКУ щодо розподілу надходжень сум податкових зобов’язань з податку за двоокис та податку за інші викиди. Але, як видно із ІПК, деякі підприємства подають декларацію з одним додатком, який містить як податкові зобов’язання перед Держбюджетом України, так і перед місцевими бюджетами.

ДФС України вважає, що в такому випадку підприємство до визначення суми податкового зобов’язання контролюючим органом при виконанні перевірки, за результатами якої нараховується штраф в розмірі 25 % суми визначеного податкового зобов’язання, може самостійно визнати помилковість визначення розміру податкових зобов’язань з екологічного податку в частині інших видів забруднюючих речовин, та при збільшенні суми податкових зобов’язань, наприклад, перед місцевими бюджетами, нарахувати штраф у розмірі 3 % суми збільшення податкових зобов’язань з екологічного податку за інші викиди.

/ІПК від 11.06.2019 р. № 2669/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Обчислення податкових  зобов’язань

ДФС України пояснила, що податкові зобов’язання з екологічного податку обчислюються за обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які утворюються (інвентаризуються) від спалювання природного газу в газовому котлі, як енергетичній установці, що експлуатується із використанням придбаного природного газу.

/ІПК від 11.06.2019 р. № 2671/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

  

Перевищення граничного обсягу викидів двоокису вуглецю

ГУ ДФС у Полтавській області нагадала, що суб’єкту господарювання, який має декілька стаціонарних джерел забруднення в межах одного та/або декількох населених пунктів або за їх межами (коди органу місцевого самоврядування за КОАТУУ різні/однакові) та здійснює викиди забруднюючих речовин, у тому числі й двоокису вуглецю, необхідно подати до контролюючого(их) органу(ів) за місце­знаходженням стаціонарних джерел забруднення заяву(и) про звітний (податковий) період, у якому очікується перевищення граничної величини викидів двоокису вуглецю у розмірі 500 тонн на рік всіма стаціонарними джерелами забруднення. До заяви додаються розрахунки з матеріалами оцінки інвентаризації обсягів викидів двоокису вуглецю за всіма стаціонарними джерелами забруднення.

Платники екологічного податку декларують податкові зобов’язання за викиди двоокису за обсяги таких викидів, що перевищують граничний обсяг, починаючи із звітного (податкового) періоду, у якому досягнуто граничний обсяг таких викидів у окремому Додатку, подають до контролюючого(их) органу(ів) та сплачують екологічний податок за місцезнаходженням стаціонарних джерел забруднення.

/ІПК від 04.07.2019 р. № 3073/ІПК/16-31-12-03-19/

 

Перевищення граничного обсягу викидів

ДФС України вважає, що, зокрема, у звітному (податковому) періоді 2019 року, у якому фактичний сукупний (всіма стаціонарними джерелами забруднення платника екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у частині викидів двоокису вуглецю) обсяг викидів двоокису перевищив граничний обсяг викидів двоокису в розмірі 500 т на рік, податкові зобов’язання обчислюються за об’єктом оподаткування, що є різницею між фактичним та граничним обсягом, та декларуються з урахуванням заяви (про звітний (податковий) період, у якому очікується перевищення граничного обсягу всіма його джерелами). У наступних звітних (податкових) періодах об’єкт оподаткування податком за двоокис відповідає фактичному у такому періоді обсягу викидів двоокису.

/ІПК від 27.08.2019 р. № 4010/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Передача відходів на утилізацію

На запитання «Чи має сплачувати екологічний податок підприємство, яке передає на утилізацію утворені в результаті провадження ним господарської діяльності тверді побутові відходи, а також відходи другого та четвертого класу відходів на підставі діючих договорів із підприємствами, які уповноважені на виконання робіт з поводження з відходами (далі — Договір)» відповідала ДПС України.

Контролюючий орган дійшов висновку, що у разі виникнення відходів, клас небезпеки яких вимагає відповідності ліцензійним умовам до спеціалізованих підприємств, суб’єкти можуть бути звільнені від справляння екологічного податку на підставі Договорів, що укладені із суб’єктами, які мають необхідні дозвільні документи.

/ІПК від 13.09.2019 р. № 175/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/

 

Розміщення відходів

Підприємство, яке здійснює вивезення твердих побутових відходів у населеному пункті на підставі укладеного договору з органом місцевого самоврядування та згідно з договором суборенди використовує земельну ділянку для «зберігання та/чи видалення твердих та побутових відходів (полігон (сміттєзвалище) для обслуговування жителів територіальної громади), є платником екологічного податку. Такого висновку ДПС України дійшла на підставі того, що вказана діяльність підприємства відповідає критеріям діяльності з розміщення відходів, а як зазначено у пп. 240.1.3 ст. 240  ПКУ, платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання під час провадження діяльності яких здійснюється розміщення відходів.

/ІПК від 19.09.2019 р. № 301/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/

 

Використання у діяльності зварювальної газової суміші

Підприємство, що використовує у господарській діяльності зварювальний пристрій, функціонування якого забезпечує зварювальна газова суміш ОЖЖЮСЖ 2, є платником екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, що утворюються при використанні зварювального пристрою.

/ІПК від 10.10.2019 р. № 683/ІПК/26-15-04-02-18/

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42