Аналітика

Податок на нерухомість

08.01.2020 / 14:39

Звільнення від оподаткування промислових підприємств

ДФС України нагадало, що підприємство, яке за КВЕД належить до промислових підприємств, має підстави не включати до об’єкта оподаткування податком на нерухомість виключно ті належні йому об’єкти, які за відповідним висновком віднесені до будівель класу 1251 «Будівлі промислові» Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-200.

За об’єкти, що не віднесені до будівель класу 1251 Класифікатора, податкові зобов’язання з податку на нерухомість справляються на загальних підставах.

/ІПК від 02.01.2019 р. № 10/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Звірка даних

ГУ ДФС у Харківській області нагадало, що для проведення звірки даних щодо об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності, а також для правильності обчислення податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації).

При собі потрібно мати оригінали документів, які підтверджують право власності.

/ІПК від 22.01.2019 р. № 235/ІПК/20-40-13-02-11/

 

Зміна ставок та пільг протягом року

Офіс великих платників податків ДФС повідомив, що якщо органом місцевого самоврядування, в межах наданих йому повноважень, протягом звітного року внесено зміни до прийнятого рішення по встановлених ставках та пільгах з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то юридичні особи протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення такого рішення подають декларації з податку на нерухоме майно з уточненими сумами податкових зобов’язань з податку.

/ІПК від 31.01.2018 р. № 352/ІПК/28-10-27-01-11/

 

Незавершене будівництво

Спеціальний порядок державної реєстрації прав власності на об’єкти незавершеного будівництва встановлений ст. 271 Закону від 01.07.2004 р. № 1952-ІV. Об’єктами оподаткування податком на нерухомість вважаються об’єкти нерухомості, що перебувають у власності — об’єкти нерухомого майна, що внесені до Державного реєстру прав.

Таким чином, ГУ ДФС у Запорізькій області дійшла висновку, що об’єкти, реєстрація яких у Державному реєстрі прав здійснена в порядку ст. 271 Закону № 1952, не відповідають ознаці об’єкта оподаткування податком на нерухомість.

/ІПК від 12.02.2019 р. № 500/ІПК/08-01-12-03-16/

Надання нерухомості в оренду не звільняє від оподаткування

ДФС України пояснила, що передання об’єктів нерухомості у тимчасове користування не є підставою для припинення виконання податкових зобов’язань з податку на нерухомість за об’єкти нерухомості їх власниками.

/ІПК від 13.02.2019 р. № 506/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Плата з дня реєстрації

ДФС України пояснила, що датою виникнення податкових зобов’язань з податку на нерухомість вважається дата державної реєстрації такого об’єкта нерухомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

/ІПК від 01.04.2019 р. № 1367/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Ідентифікація нерухомості

Оскільки фактичне головне призначення кожного конкретного об’єкта нерухомості обчислюється за Методикою ідентифікації за головною класифікаційною ознакою будівель багатофункціонального призначення, визначеною Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-200, та з метою уникнення неправильного оподаткування податком на нерухомість на 2019 р. ГУ ДФС у м. Києві пропонує підприємствам отримати експертний висновок щодо приналежності інвентарно описаних об’єктів нерухомості до певного класу будівель за Класифікатором. Отриману класифікацію необхідно включити до записів реєстру майнових прав.

/ІПК від 27.03.2019 р. № 1292/ІПК/26-15-12-04-18/

 

Коли можна не звітувати

В декларації з податку на нерухоме майно платник зазначає всі об’єкти оподаткування з податку на нерухомість, які перебувають у його власності. При цьому якщо суб’єкт господарювання є власником житлової та/або нежитлової нерухомості й має документальне підтвердження віднесення цього об’єкта до категорій, визначених пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ (тобто об’єкт нерухомості не є об’єктом оподаткування), то такі об’єкти не зазначаються у декларації. Суб’єкт господарювання звільняється від обов’язку подавати декларацію, якщо всі об’єкти нерухомого майна, які перебувають у його власності, відносяться до таких  категорій.

/ІПК від 03.04.2019 р. № 1406/ІПК/21-22-12-04-08/

 

На фізосіб пільга не поширюється

ДФС України повідомила, що об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, у тому числі тих, які здійснюють підприємницьку діяльність, не підпадають під дію пп. «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ, яким визначено, які об’єкти нерухомості не є об’єктом оподаткування.

/ІПК від 08.04.2019 р. № 1501/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

 

Нерухомість у господарському віданні

ДФС України повідомила, що платниками податку на нерухомість визначені власники майна. А тому у підприємства, яке використовує об’єкти нерухомості, закріплені за ним на праві господарського відання, не виникатимуть податкові зобов’язання з податку на нерухомість в частині об’єктів майна, які зареєстровані у розділі «інші речові права та суб’єкт цих прав» Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

/ІПК від 11.04.2019 р. № 1563/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Коли можна не звітувати

Якщо суб’єкт господарювання є власником житлової та/або нежитлової нерухомості й має документальне підтвердження віднесення цього об’єкта до категорій, визначених пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ (тобто не є об’єктом оподаткування), то такі об’єкти не зазначаються у податковій декларації.

Суб’єкт господарювання звільняється від обов’язку подавати декларацію, якщо всі об’єкти нерухомого майна, які перебувають у його власності, відносяться до категорій, визначених пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ.

/ІПК від 22.04.2019 р. № 1737/ІПК/21-22-12-04-08/

 

За яким кодом обліковується податок за гаражі

ДФС України пояснила, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками гаражів, обліковується за кодом бюджетної класифікації 18010300 разом із сплатою податку за інші об’єкти нежитлової нерухомості.

/ІПК від 22.04.2019 р. № 1742/Б/99-99-13-02-03-14/ІПК/

 

Обчислення податку

ДФС України пояснила, що у разі наявності у власності фізичної особи — платника податку об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі гаражів, податок обчислюється з огляду на загальну площу таких об’єктів.

/ІПК від 23.04.2019 р. № 1754/ІПК/04-36-13-02-11/

 

Право на преференцію

На думку ДФС України,  підтвердженням права на застосування преференції з податку на нерухомість щодо  приналежної підприємству будівлі критого ринку є реєстрація у Держземкадастрі  земельної ділянки з функціональним використанням, наприклад, «для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури» (підрозділ 03.10 Класифікації видів цільового призначення земель) та  документальне підтвердження (експертний висновок) про належність будівлі критого ринку до підкласу 1230.2 «Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків» Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000.

За інших обставин у підприємства виникатимуть податкові зобов’язання зі сплати податку на нерухомість за будівлю критого ринку на загальних підставах.

/ІПК від 10.05.2019 р. № 2062/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Об’єкт нерухомості знесено

Чи сплачувати податок на нерухомість підприємству, яке провело реконструкцію об’єкта нерухомого майна, а саме, відбулось фактичне знесення такого об’єкта, відповідало ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Контролюючий орган вважає, що обов’язок із внесення податку на нерухомість за зазначений об’єкт існуватиме до моменту його виключення із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. І ось чому: підприємство є зареєстрованим власником об’єкта, внесеного зазначеного реєстру, а органи держреєстрації прав на нерухоме майно щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подають контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку на нерухомість юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна.

/ІПК від 11.06.2019 р. № 2660/ІПК/04-36-12-04-21/

 

Промислова нерухомість у ФОП

ГУ ДФС в Одеській області роз’яснило, що не є об’єктами оподаткування будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств.

При цьому зауважено, що застосування пп. «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ можливе у разі дотримання двох обов’язкових умов: наявність будівель промисловості та їх перебування у власності промислових підприємств.

Відтак об’єкт нерухомості (комплекс), який на праві власності належить фізичній особі — підприємцю, не підпадає під дію пп. «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ. Цим підпунктом не охоплюється нерухомість, яка використовується фізичною особою — підприємцем у власній господарській діяльності.

/ІПК від 02.07.2019 р. № 3027/ІПК/15-32-13-01-06/

 

Якщо нерухомість передано в оренду

Обчислення суми податку з об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, за 2018 р. здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку. При цьому ПКУ не передбачає виключення з об’єктів оподаткування податком об’єктів нерухомості, переданих в оренду.

/ІПК від 02.07.2019 р. № 3028/ІПК/02-32-13-02/

 

Промислові будівлі

Промислове підприємство, що здійснює діяльність у сфері будівництва, має у власності виробничі приміщення (адміністративні приміщення, склади, гаражі), частину яких передає у платне користування іншим суб’єктам підприємницької діяльності, запитало у ДФС України: чи виключаються з об’єктів оподаткування податком на нерухомість такі об’єкти?

 З метою уникнення неправильного оподаткування податком на нерухомість на 2019 рік контролюючий орган запропонував підприємству отримати експертний висновок щодо приналежності інвентарно описаних об’єктів нерухомості до певного класу будівель за Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-200 та включити отриману класифікацію до записів реєстру майнових прав. У разі визнання економічної діяльності підприємства як підприємства промисловості (в розумінні КВЕД) приналежні йому будівлі, що ідентифіковані у класі 1251 «Будівлі промислові» Класифікатора, не будуть об’єктом оподаткування податком на нерухомість.

/ІПК від 26.07.2019 р. № 3524/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Нерухомість на ринку

Об’єкти нежитлової нерухомості, розташовані на ринку, не будуть визнаватися об’єктом оподаткування податком на нерухомість на підставі вимог пп. «е» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ при дотриманні, у тому числі таких умов, як реєстрація суб’єкта господарювання ринком у порядку, визначеному чинним законодавством, на земельних ділянках, функціональним призначенням яких є обслуговування будівель ринкової інфраструктури, зокрема для розміщення зазначених об’єктів.

/ІПК від 05.08.2019 р. № 3645/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Управління багатоквартирним будинком

Якщо у договорі про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеним підприємством — платником єдиного податку за ставкою 5 % зі співвласниками цього будинку, визначена вартість послуг з управління будинком, то оподаткуванню єдиним податком підлягає дохід, отриманий як плата за послуги з управління багатоквартирним будинком.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3731/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Послуги працівнику підприємства

Якщо фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи надав послуги працівнику юридичної особи під час відрядження і вартість послуг оплатив особисто такий працівник, то порушення умов перебування у другій групі платника єдиного податку не виникає. Однак, якщо оплата вартості послуг надходить на рахунок фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку другої групи від юридичної особи, що не є платником єдиного податку, за найманого працівника, який перебуває у відрядженні, то порушуються умови перебування фізичної особи — підприємця на другій групі платника єдиного податку.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3745/Б/99-99-13-02-03-15/ІПК/

 

Здійснення кількох видів діяльності

ДФС України нагадала, що у разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності на території однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів підприємницької діяльності.

/ІПК від 12.08.2019 р. № 3768/І5/99-99-13-02-03-16/ІПК/

 

Продаж товару «загальникам»

ГУ ДФС у м. Києві пояснило, що фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи може здійснювати продаж товарів будь-яким суб’єктам господарювання, незалежно від обраної ними системи оподаткування.

/ІПК від 15.08.2019 р. № 3805/Г/26-15-13-06-12-ІПК/

 

Умови для звільнення від оподаткування

Якщо підприємство належить до промислових підприємств (у значенні КВЕД) та приналежний йому об’єкт нерухомості класифікуються в класі 1251 «Будівлі промислові» ДК 018-2000 та використовується у власному промисловому виробництві, то така нерухомість не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість.

/ІПК від 30.09.2019 р. № 454/ІПК/10/25-01-12-03-07/

 

Діяльність у сфері професійно-технічної освіти

Від сплати податку на нерухомість звільняються будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, що використовуються для надання освітніх послуг і належать суб’єкту господарювання, який отримав ліцензію на надання освітніх послуг. Для організації, яка здійснює діяльність у сфері професійно-технічної освіти, не вбачається підстав для звільнення від оподаткування податком на нерухомість.

/ІПК від 18.10.2019 р. № 833/ІПК/21-22-04-04-08/

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42