Аналітика

Рентна плата

08.01.2020 / 14:40

Сплачувати потрібно лише як первинний водокористувач

ГУ ДФС у Рівненській області нагадало, що оскільки платниками рентної плати за спеціальне використання води визначено суб’єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів, то підприємство є платником рентної плати лише за обсяги води, що вилучені ним з поверхневого водного об’єкту власними водозабірними спорудами. За обсяги води, отримані підприємством на правах вторинного водокористувача виключно для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, рентна плата не справляється.

/ІПК від 31.01.2018 р. № 353/ІПК/10/17-00-12-03-08/

 

Первинний та вторинний водокористувач одночасно

ДФС України нагадала, що оскільки платниками рентної плати за спеціальне використання води визначено суб’єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів, підприємства — водокористувачі є платниками рентної плати лише за обсяги води, що забрані ними з поверхневого водного об’єкта власними водозабірними спорудами. За обсяги води, отримані на правах вторинного водокористувача виключно для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, рентна плата не справляється.

/ІПК від 13.02.2019 р. № 504/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Витрати гірничого підприємства

ГУ ДФС у Харківській області зазначило, що для цілей визначення бази оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин із застосуванням більшої із таких величин вартості товарної продукції гірничого підприємства як розрахункова вартість та фактична ціна, п. 252.9 ст. 252 ПКУ містить вичерпний перелік витрат, на суму яких зменшується величина доходу гірничого підприємства за кожним конкретним видом його товарної продукції.

/ІПК від 12.04.2019 р. № 1599/ІПК/20-40-12-03-16/

 

Вода на власні потреби

Якщо структурний підрозділ підприємства зареєстровано як такий, що надає житлово-комунальні послуги (пп. 14.1.59 ст. 14 ПКУ), то обсяги води, що використані ним на власні технологічні потреби, включаючи втрати у системах водопостачання, є об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин, при декларуванні податкових зобов’язань з рентної плати за які застосовується передбачений п. 255.7 ст. 255 ПКУ коефіцієнт 0,3.

/ІПК від 15.04.2019 р. № 1652/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

 

Об’єкти в різних адміністративно-територіальних одиницях

ДФС України пояснила, що у разі наявності у підприємства об’єктів оподаткування, що належать до різних адміністративно-територіальних одиниць, для подання податкової звітності з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та рентної плати за спеціальне використання води необхідно стати на податковий облік до контролюючих органів за місцезнаходженням таких об’єктів оподаткування.

/ІПК від 06.05.2019 р. № 1984/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Технічне обслуговування фонтанів

Чи має сплачувати рентну плату за спеціальне використання води підприємство, яке є спеціалізованою організацією, уповноваженою на здійснення технічного обслуговування мережі фонтанів та бюветних комплексів у м. Києві без отримання економічної вигоди, відповіла ДФС України та дійшла такого висновку.

Оскільки пп. 255.4.3 ст. 255 ПКУ визначено, що за обсяги води, які використовуються для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, рентна плата не справляється, то у підприємства відсутній обов’язок із сплати рентної плати.

/ІПК від 21.05.2019 р. № 2270/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Звітування у разі закінчення терміну дії дозволу

ДФС України пояснила, що для суб’єкта господарювання, у якого закінчився термін дії дозволу на спеціальне водокористування або у разі його анулювання та припинено використання води (тобто об’єкт оподаткування відсутній), останнім податковим періодом, за який подається декларація разом з додатком(ами) 5 (в частині рентної плати за спеціальне використання вод), є звітний період, у якому закінчився термін дії дозволу на спеціальне водокористування.

/ІПК від 28.05.2019 р. № 2431/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

 

Застосування коефіцієнта

ДФС України пояснило, що необхідною умовою для застосування коригуючого коефіцієнта у розмірі 0,7 є підтвердження Держгеонадра виконання робіт з геологічного вивчення за кошти суб’єкта господарювання, що відображається у формі № 3-гр.

/ІПК від 11.06.2019 р. № 2670/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Дозвіл на спецводокористування закінчився

ДФС України роз’яснила, що якщо у водокористувача дозвіл на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води закінчився, але водокористувач продовжує використовувати воду, то рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання, тобто у п’ятикратному розмірі.

/ІПК від 14.06.2019 р. № 2768/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

 

Вода для населення з бюветного комплексу

ДФС України роз’яснила, що якщо господарська діяльність підприємства полягає у забезпеченні населенню можливості безоплатно самостійно вилучати обсяги води з бюветних комплексів для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб, то за такі обсяги води у підприємства не виникають податкові зобов’язання з рентної плати за спеціальне використання води.

/ІПК від 23.07.2019 р. № 3406/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Преференція та коефіцієнти

ГУ ДФС у Тернопільській області роз’яс­нило, що об’єкт оподаткування рентною платою за спеціальне використання води, за який платники рентної плати обчислюють податкові зобов’язання, відповідає обсягу фактично використаної води. Водночас ПКУ передбачив для платників право на застосування двох преференцій для двох складових об’єкта оподаткування рентною платою, а саме право: не справляти рентну плату за обсяги води, які постачені платником рентної плати категоріям споживачів, поіменованих у п. 255.4 ст. 255 ПКУ — преференційна частина об’єкта оподаткування; обчислювати податкові зобов’язання із застосуванням коефіцієнта 0,3 (п. 255.7 ст. 255 ПКУ) для обсягів води, які використані первинним водокористувачем для забезпечення технологічних операцій, передбачених у рамках виконання ліцензійних умов з постачання — обсяг води технологічної частини об’єкта оподаткування.

Споживачі води, які не поіменовані в п. 255.4 ст. 255 ПКУ, що придбали обсяги води первинних водокористувачів, відшкодовують платникам рентної плати у складі тарифу на водопостачання витрати первинних водокористувачів зі справляння рентної плати, яка  обчислена для таких придбаних обсягів за ставками п. 255.5 ст. 255 ПКУ, та коефіцієнта у розмірі 1 (одиниця). За вказаних умов величина економічного навантаження на споживачів води, які не поіменовані в п. 255.4 ст. 255 ПКУ, до та з 2018 року буде ідентичною з урахуванням відповідних щорічних індексацій.

/ІПК від 09.08.2019 р. № 3729/ІПК/19-00-12-02-28/

 

Відображення «зменшення» зобов’язання

Для «зменшення» зобов’язання зі збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів на суму сплаченого авансового платежу та інших витрат доцільно у рядках таблиці Розрахунку за формою, затвердженою додатком до п. 2.2 Інструкції від 24.12.99 р. № 167/156/299/300/6 50, які передують рядку «Разом:», зазначати із знаком мінус суми: авансового платежу, витрат на рибоводно-меліоративні роботи, витрат роботи з відтворення рибних ресурсів.

/ІПК від 04.10.2019 р. № 614/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

 

Застосування коефіцієнта 0,7

Якщо у протоколах Державної комісії України по запасах корисних копалин відображено виконання геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр за власні кошти підприємства, то у разі дотримання підприємством кондицій на мінеральну сировину, затверд­жених у протоколах, у підприємства виникає право застосовувати коефіцієнт 0,7 до податкових зобов’язань з Рентної плати за користування надрами з дати внесення відомостей про виконання геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр до відповідного розділу Спеціального дозволу на користування надрами.

/ІПК від 18.10.2019 р. № 832/ІПК/06-30-04-03-20/

 

Вода з підземного простору із свердловини

Товариство, що використовує обсяги води, вилучені з підземного простору із свердловини для цілей, що не пов’язані з провадженням господарської діяльності в обсязі, що не перевищує 5 м3 на добу, є платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин із об’єктом оподаткування — обсяг вилученої (добутої) з надр підземної води, яка не потребує первинної переробки (п. 252.3 ст. 252 ПКУ).

/ІПК від 18.10.2019 р. № 851/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42