Аналітика

ТЦУ

08.01.2020 / 14:44

Організаційно-правові форми резидентів Німеччини

ДФС України повідомлено, що до Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480, не включені резиденти Федеративної Республіки Німеччини з організаційно-правовою формою GmbH & Co.KG. Операції з такими контрагентами не підпадають під визначення контрольованих відповідно до абзацу «г» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ за умови, що резиденти Федеративної Республіки Німеччини не є пов’язаними з резидентом України особами та/або операції з ними не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів, і платник податку на прибуток при здійсненні вищезазначених операцій не збільшує фінансовий результат до оподаткування за правилами пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ.

Крім того, ДФС звернулася до Мінфіну з приводу належності організаційно-правових форм Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommandit Gesellschaft (абревіатура — GmbH & Co. KG) до Переліку № 480.

/ІПК від 16.01.2019 р. № 168/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

від 16.01.2019 р. № 169/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Визнання операцій з резидентом Грузії контрольованими

Для визнання господарських операцій з резидентом Грузії контрольованими або неконтрольованим необхідно розглядати вартісні критерії таких операцій в період з 01.01.2018 р. по 06.03.2018 р. Починаючи з 07.03.2018 р. господарські операції з придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидента, зареєстрованого у Грузії, у разі відсутності інших критеріїв, визначених у пп. «а» — «б», «г» — «ґ» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, не підпадають під визначення контро­льованих.

/ІПК від 30.01.2019 р. № 324/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Організаційно-правові форми резидентів Німеччини та Австрії

Оскільки до Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480, не включені резиденти Федеративної Респуб­ліки Німеччини та Австрійської Республіки з організаційно-правовою формою GmbH & Co.KG, то операції з такими контрагентами не підпадають під визначення контрольованих відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ за умови, що резиденти Федеративної Республіки Німеччина та Австрійської Республіки не є пов’язаними з резидентом України особами та/або операції з ними не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів.

При цьому повідомлено, що ДФС звернулась до Мінфіну України з приводу належності організаційно-правових форм Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommandit Gesellschaft (абревіатура — GmbH & Co. KG) до Переліку № 480.

/ІПК від 31.01.2019 р. № 349/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Постачання товарів, що мають біржове котирування

Для контрольованих операцій з вивезення товарів у митному режимі експорту, що мають біржове котирування, ПКУ передбачено можливість застосування також інших методів встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», а саме: ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку, розподілення прибутку.

/ІПК від 11.02.2019 р. № 481/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Імпорт/експорт через посередника: коли операції визнаються контрольованими

З 01.01.2019 р. набрала чинності нова редакція пп. 39.2.1.5 ст. 39 ПКУ, відповідно до якої, якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків та нерезидентом, передбачених пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, право власності на предмет (результат) такої операції перш ніж перейти від платника податків до такого нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від такого нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або декількох осіб і операція між відповідним резидентом та жодною з таких осіб не визнавалася платником податку контрольованою операцією, така операція вважається контрольованою операцією між платником податків та таким нерезидентом, якщо особи, до яких перейшло право власності:

  • не виконують у такій сукупності операцій істотних функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг);
  • не використовують у такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг).

Нова редакція пп. 39.2.1.5 ст. 39 ПКУ втратила посилання виключно на пов’язану особу — нерезидента, яка на сьогодні відноситься до будь-яких контрольованих операцій, які передбачені пп. 39.2.1.1 цієї статті.

Крім цього, у разі якщо посередником є резидент України, тобто операції між платником податку та посередником не можуть розглядатися як контрольовані операції, то операції з придбання товарів платником-резидентом у нерезидента у разі якщо право власності на такі товари переходить спочатку до іншого резидента, який не виконує істотних функцій та не використовує істотних активів, вважаються контрольованими між таким платником-резидентом та нерезидентом.

Платник-резидент у цьому випадку повинен подавати звіт про контрольовані операції.

/ІПК від 13.02.2019 р. № 513/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Організаційно-правові форми резидентів США

Операції з резидентом США (штат Техас), що має організаційно-правову форму Limited Liability Company (LLC), підпадають під визначення контрольованих.

/ІПК від 06.02.2019 р. № 423/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Придбання товарів через посередника резидента: хто подає звіт про КО

Операції з придбання товарів платником-резидентом у нерезидента, у разі якщо право власності на такі товари переходить спочатку до іншого резидента, який не виконує істотних функцій та не використовує істотних активів, вважаються контрольованими між таким платником-резидентом та нерезидентом. Платник-резидент у цьому випадку повинен подавати звіт про контрольовані операції.

/ІПК від 08.02.2019 р. № 446/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Організаційно-правові форми резидентів Туреччини

У разі якщо організаційно-правова форма резидента Турецької Республіки не включена до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480, то операції з такими контрагентом не є контрольованими відповідно до пп. «г» пп. 39.2 1.1 ст. 39 ПКУ, за умови, що резидент Турецької Республіки не є пов’язаною з резидентом України особою та/або операції з ним не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів.

/ІПК від 26.02.2019 р. № 746/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Організаційно-правові форми резидентів Німеччини

Оскільки до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480, не включені резиденти Федеративної Республіки Німеччина з організаційно-правовою формою GmbH & Co.KG, то операції з такими контрагентами не підпадають під визначення контрольованих відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ за умови, що ці резиденти не є пов’язаними з резидентом України особами та/або операції з ними не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів.

/ІПК від 11.03.2019 р. № 965/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
та від 11.03.2019 р. № 966/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Які суми за кредитами враховуються при визначенні вартісного критерію КО

Сума наданих (отриманих) кредитів не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому сума нарахованих відсотків за такими операціями підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій.

/ІПК від 29.03.2019 р. № 1355/ІПК/26-15-12-03-11/

 

Організаційно-правові форми резидентів Польщі

Оскільки до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480, не включені резиденти Республіки Польща з організаційно-правовою формою sp. z o.o. sp.k, то операції з такими контрагентами не підпадають під визначення контрольованих відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ за умови, що такі резиденти не є пов’язаними з резидентом України особами та/або операції з ними не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів, і платник податку на прибуток при здійсненні вищезазначених операцій не збільшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до вимог пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ.

/ІПК від 29.03.2019 р. № 1354/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Яка дата для цілей ТЦУ зазначається у Звіті про КО

У графах 14, 15 розділу «Відомості про контрольовані операції» Звіту про контрольовані операції зазначається дата переходу права власності на товар, визначена відповідно до умов договору (контракту) на постачання такого товару та підтверджена первинними документами.

/ІПК від 29.03.2019 р. № 1357/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Виплата зарплати фізичним особам — нерезидентам: коли операція вважається контрольованою

Якщо одночасно виконуються умови, визначені пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ (150 та 10 млн грн), операції з виплати (нарахування) заробітної плати фізичним особам — нерезидентам можуть вважатися контрольованими для цілей ст. 39 ПКУ, а отже, відповідно до пп. 39.4.2 ст. 39 ПКУ за такими операціями необхідно подавати Звіт про контрольовані операції.

/ІПК від 29.03.2019 р. № 1358/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

 

Організаційно-правові форми Австрії

Офісом великих платників податків ДФС нагадано, що оскільки до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480, не включені резиденти Австрійської Республіки з організаційно-правовою формою GmbH & Co KG, то операції з такими контрагентами не підпадають під визначення контрольованих відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, за умови, що резиденти вказаних країн не є пов’язаними з резидентом України особами та/або операції з ними не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів. При цьому платник податку на прибуток не збільшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до вимог пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ.

/ІПК від 26.04.2019 р. №1852/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Відображення вартісних показників у Звіті про КО

ДФС України пояснила, що вартісні показники загальної суми контрольованої операції в графі 4 таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» основної частини Звіту про КО та в графі 20 додатка до цього Звіту вказуються з урахуванням коригування відповідно до ціни (показника рентабельності), що відповідає принципу «витягнутої руки», за пп. 39.5.4.1 ст. 39 ПКУ за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

/ІПК від 20.05.2019 р. № 2238/6/99-99-15-02-01-15/ІПК/

 

Організаційно-правові форми резидентів Польщі

Оскільки до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480, не включені резиденти Республіки Польщі з організаційно-правовою формою sp.z.o.o., sp. k, то операції з такими контрагентами не підпадають під визначення контрольованих відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ за умови, що резиденти Республіки Польща не є пов’язаними з резидентом України особами та/або операції з ними не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів, і платник податку на прибуток при здійсненні вищезазначених операцій не збільшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до вимог пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ.

/ІПК від 14.05.2019 р. № 2163/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Підтвердження сплати податку на прибуток нерезидентом

ДФС України нагадала, що платник податків необмежений у виборі способу та форми отримання інформації щодо сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) у звітному році. Водночас ДФС листом від 14.08.2017 р. № 21674/7/99-99-14-01-02-17 «Про набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року № 480» було рекомендовано платникам податків отримувати від контрагента документ, що видається фінансовим (податковим) органом відповідної країни, за формою, затвердженою згідно із законодавством цієї країни. Такий документ повинен бути належним чином легалізований та перекладений відповідно до законодавства України.

/ІПК від 17.05.2019 р. № 2219/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Виплата зарплати пов’язаним особам

З приводу визнання контрольованих операцій з виплати заробітної плати пов’язаній особі — нерезиденту зіставними з операціями по виплаті заробітної плати пов’язаним особам — резидентам для цілей трансфертного ціноутворення, ДФС України пояснила, що операції з виплати заробітної плати пов’язаній особі — резиденту не можуть бути джерелом інформації для визнання комерційних та фінансових умов операцій зіставними згідно з пп. 39.2.2 ст. 39 ПКУ.

/ІПК від 29.05.2019 р. № 2444/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Операції сільгосптоваровиробника з нерезидентом

ДФС України зазначила, що якщо сільськогосподарський товаровиробник є платником єдиного податку четвертої групи та відповідно до п. 297.1 ст. 297 звільняється від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема з податку на прибуток підприємств, то господарські операції такого платника, здійснені з нерезидентом, не підпадають під визначення контрольованих.

/ІПК від 03.06.2019 р. № 2516/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
та № 2517/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Терміни для зберігання документів

З урахуванням норми п. 44.3 ст. 44 ПКУ зберігання платником податків документації з трансфертного ціноутворення за кожний звітний період здійснюється протягом не менш як 2555 днів з дня подання звіту про контрольовані операції, для складення якого використовуються зазначені документи, а в разі його неподання — з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такого звіту.

При цьому у разі отримання платником податків запиту про подання документації з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій платник податків зобов’язаний надати у повному обсязі всі документи, що містять інформацію, визначену пп. 39.4.6 ст. 39 ПКУ.

/ІПК від 26.06.2019 р. № 2943/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Організаційно-правові форми резидентів Британії та Північної Ірландії

ДФС України нагадала, що до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480, включено резидентів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з організаційно-правовими формами (назва мовою держави реєстрації/назва, транслітерована латиницею) — Limited Partnership (LP). Тож операції з таким резидентом підпадають під визначення контрольованих.

/ІПК від 01.07.2019 р. № 3008/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Повернення частини експортованого товару

Якщо операція з поставки товару і повернення частини цього товару відбулась протягом одного звітного календарного року, то такі операції відображаються згорнуто у Звіті про КО шляхом зменшення вартості поставки на вартість поверненого товару.

/ІПК від 01.07.2019 р. № 3009/6/99-99-15-02-01-15/ІПК/

 

Заробітна плата нерезиденту

Операції з виплати заробітної плати непов’язаній особі — резиденту можуть бути джерелом інформації для визнання комерційних та фінансових умов операцій зіставними з операціями з виплати заробітної плати пов’язаній особі — нерезиденту для цілей трансферного ціноутворення згідно з пп. 39.2.2 ст. 39 ПКУ.

/ІПК від 02.08.2019 р. № 3623/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Контрольовані операції нерезидента з його постійним представництвом

Господарські операції (включаючи суми грошових коштів, перерахованих від нерезидента на рахунки його представництва в Україні), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, обсяг яких, визначений за правилами бухгалтерського обліку, за 2018 рік перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків), визнаються кон­трольованими. Зазначені операції мають бути відображені у звіті про контрольовані операції за відповідний звітний рік.

/ІПК від 02.08.2019 р. № 3631/6/99-99-31-02-01-15/ІПК/

 

Операції представництва нерезидента в Україні з іншим нерезидентом

Якщо річний дохід постійного представництва нерезидента в Україні — платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, та обсяг господарських операцій постійного представництва нерезидента в Україні з іншим нерезидентом — пов’язаною особою протягом цього періоду, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків), то такі операції не підпадають під визначення контрольованих відповідно до пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ.

/ІПК від 02.08.2019 р. № 3632/ІПК/26-15-12-03-09-14/

 

Обчислення обсягу операцій між нерезидентом та його представництвом

Для обчислення обсягу господарських операцій між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні для цілей трансфертного ціноутворення не враховуються дохід та витрати від операційних курсових різниць, а також операції з отримання та повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Водночас слід зазначити, що кожна господарська операція має бути ідентифікована, тому надання обґрунтованого висновку щодо її впливу на об’єкт оподаткування податком на прибуток, а також визнання/невизнання таких операцій контрольованими має розглядатись з урахуванням їх сутності, договірних умов, обставин їх здійснення та всіх первинних документів, оформленням яких вони супроводжувались.

/ІПК від 05.08.2019 р. № 3636/6/99-99-31-02-01-15/ІПК/

 

Врахування доходу від курсових різниць

Для обчислення річного доходу (150 млн грн) платника податків від будь-якої діяльності враховується дохід від операційної курсової різниці для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому не враховуються для обчислення обсягу господарських операцій (10 млн грн) платника податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення дохід від операційних курсових різниць та втрати від операційних курсових різниць.

/ІПК від 05.08.2019 р. № 3638/6/99-99-31-02-01-15/ІПК/

 

Заробітна плата нерезиденту

Операції з виплати заробітної плати непов’язаній особі — резиденту можуть бути джерелом інформації для визнання комерційних та фінансових умов операцій зіставними з операціями з виплати заробітної плати пов’язаній особі — нерезиденту для цілей трансферного ціноутворення згідно з пп. 39.2.2 ст. 39 ПКУ.

/ІПК від 02.08.2019 р. № 3623/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Контрольовані операції нерезидента з його постійним представництвом

Господарські операції (включаючи суми грошових коштів, перерахованих від нерезидента на рахунки його представництва в Україні), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, обсяг яких, визначений за правилами бухгалтерського обліку, за 2018 рік перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків), визнаються кон­трольованими. Зазначені операції мають бути відображені у звіті про контрольовані операції за відповідний звітний рік.

/ІПК від 02.08.2019 р. № 3631/6/99-99-31-02-01-15/ІПК/

 

Операції представництва нерезидента в Україні з іншим нерезидентом

Якщо річний дохід постійного представництва нерезидента в Україні — платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, та обсяг господарських операцій постійного представництва нерезидента в Україні з іншим нерезидентом — пов’язаною особою протягом цього періоду, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків), то такі операції не підпадають під визначення контрольованих відповідно до пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ.

/ІПК від 02.08.2019 р. № 3632/ІПК/26-15-12-03-09-14/

 

Обчислення обсягу операцій між нерезидентом та його представництвом

Для обчислення обсягу господарських операцій між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні для цілей трансфертного ціноутворення не враховуються дохід та витрати від операційних курсових різниць, а також операції з отримання та повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Водночас слід зазначити, що кожна господарська операція має бути ідентифікована, тому надання обґрунтованого висновку щодо її впливу на об’єкт оподаткування податком на прибуток, а також визнання/невизнання таких операцій контрольованими має розглядатись з урахуванням їх сутності, договірних умов, обставин їх здійснення та всіх первинних документів, оформленням яких вони супроводжувались.

/ІПК від 05.08.2019 р. № 3636/6/99-99-31-02-01-15/ІПК/

 

Врахування доходу від курсових різниць

Для обчислення річного доходу (150 млн грн) платника податків від будь-якої діяльності враховується дохід від операційної курсової різниці для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому не враховуються для обчислення обсягу господарських операцій (10 млн грн) платника податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення дохід від операційних курсових різниць та втрати від операційних курсових різниць.

/ІПК від 05.08.2019 р. № 3638/6/99-99-31-02-01-15/ІПК/

 

Організаційно-правові форми резидентів Німеччини

У разі якщо організаційно-правова форма резидента Німеччини не включена до Переліку № 480, то операції з такими контрагентом не є контрольованими відповідно, за умови, що резидент Німеччини не є пов’язаною з резидентом України особою та/або операції з ним не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів, та платник податку на прибуток при здійсненні вищезазначених операцій не збільшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до вимог пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ.

/ІПК від 10.09.2019 р. № 96/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

 

Кошти з продажу сплачено на рахунок представництва

Отримання постійним представництвом коштів від резидента України за продане нерезидентом — материнською компанією нерухоме майно за своєю сутністю є фінансуванням нерезидентом поточної діяльності постійного представництва (внутрішньогосподарськими розрахунками), а тому є господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення, у зв’язку з чим вона відповідно до пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ в повному обсязі враховуються таким представництвом при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій для цілей застосування трансфертного ціноутворення за датою отримання такого фінансування.

/ІПК від 12.09.2019 р. № 151/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/

 

Представництво нерезидента: які операції враховуються для визначення вартісного критерію

Кошти, перераховані Представництвом нерезиденту — страховому брокеру, є господарськими операціями для цілей ТЦУ та відповідно до пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ в повному обсязі враховуються при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій.

Аналогічно враховуються при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій для цілей застосування ТЦУ кошти, отримані Представництвом від нерезидента та призначені для перерахування ним на користь резидентів.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 270/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/

 

Позика та відсотки: що враховується для цілей ТЦУ

Сума наданої (отриманої) позики не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому сума нарахованих відсотків за такими операціями підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 257/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/

 

Визнання окремих фінансових операцій банку контрольованими

Під час визначення вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення банком не враховується вартість придбаної/проданої валюти за договорами, укладеними в інтересах третьої особи та за її рахунок.

При цьому комісійні винагороди за такими операціями враховуються банком під час визначення обсягу контрольованих операцій з кожним контрагентом (10 млн грн) та відображаються у звіті про контрольовані операції.

/ІПК від 25.09.2019 р. № 355/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/

 

Визнання господарської операції з продажу корпоративних прав нерезидента контрольованою

Операція платника податку — резидента з продажу корпоративних прав нерезиденту, що є пов’язаною з резидентом особою, чи є резидентом країни з переліку держав (територій), затверд­женого КМУ відповідно до пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ, чи його організаційно-правова форма включена до переліку, затвердженого КМУ відповідно до підпункту «г» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, або ж такі операції здійснювались через комісіонерів-нерезидентів, підпадає під визначення контрольованої та підлягає відображенню у звіті про контрольовані операції за умови досягнення критеріїв, встановлених пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ.

При цьому у разі якщо договірна ціна продажу корпоративних прав нерезиденту відповідає принципу «витянутої руки» відповідно до ст. 39 ПКУ, то для визначення обсягу такої господарської операції, як критерій віднесення до контрольованої (пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ), застосовується така договірна ціна продажу корпоративних прав.

/ІПК від 03.10.2019 р. № 564/6/99-00-07-02-02-15/

 

Визначення господарських операцій контрольованими з резидентом Російської Федерації

ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадано, що постановою КМУ від 27.12.2017 р. № 1045, як набрала чинності  01.01.2018 р., затверджено Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ. До зазначеного Переліку держав Російську Федерацію не включено.

Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затверджено постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480. До зазначеного Перелік Російську Федерацію не включено.

Отже, якщо господарські операції, які здійснюються між платником податку та резидентом Російської Федерації, не відповідають вимогам пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ за 2018 рік, такі господарські операції не визнаються контрольованими.

/ІПК від 08.10.2019 р. № 629/ІПК/04-36-05-07-15/

 

Період визнання у 2018 році контрольованими господарських операцій з резидентом Болгарії

У разі якщо обсяг здійсненних господарських операцій платника податків з контрагентом-нерезидентом, зареєстрованим у Республіці Болгарія, за період з 01.01.2018 р. по 24.04.2018 р. за даними бухгалтерського обліку не перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) з урахуванням норм пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ, то такі операції можуть бути визнані неконтрольованими та у такого платника відсутній обов’язок щодо подання звіту про контрольовані операції.

/ІПК від 15.10.2019 р. № 769/6/99-00-05-05-01/ІПК/

 

Операції резидента з постійним представництвом нерезидента: чи подавати звіт про КО

Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом поход­ження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників, є платниками податку на прибуток — нерезидентами (пп. 133.2.2 ст. 133 ПКУ).

Водночас постійне представництво нерезидента, що здійснює господарську діяльність на території України, відповідно до пп. 141.4.7 ст. 141 ПКУ прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

Визнання з метою оподаткування постійного представництва як платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента, не змінює його статусу як нерезидента. Враховуючи цю особливість постійного представництва нерезидента в Україні, операції резидента з постійним представництвом нерезидента для цілей трансфертного ціноутворення належать до операцій з нерезидентом.

Таким чином, резидент, який протягом звітного періоду здійснював контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента в Україні, при одночасному дотриманні умов, встановлених пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ, зобов’язаний в установлений термін подати звіт про контрольовані операції.

/ІПК від 25.10.2019 р. № 1013/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/

 

Проведення самостійного коригування

ДПС нагадує, що платник податків має право самостійно провести коригування ціни/рентабельності контрольованої операції і податкових зобов’язань винятково щодо ціни контрольованої операції за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

При цьому платник податків обраховує діапазон ціни/рентабельності для кожної контрольованої операції окремо та визначає необхідну суму коригування щодо такої контрольованої операції.

ПКУ не передбачено обчислення сальдо від розрахованих позитивних та від’ємних показників коригування окремих контрольованих операцій платника податку. Тому при визначенні загальної суми збільшення податкових зобов’язань необхідно враховувати лише контрольовані операції, у яких сума коригування призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 06.11.2019 р. № 1208/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/

 

Визнання операцій контрольованими

ДПС України роз’яснила, що операції з придбання товарів платником — резидентом у нерезидента, у разі якщо право власності на такі товари переходить спочатку до іншого резидента, який не виконує істотних функцій та не використовує істотних активів, вважаються контрольованими між таким платником — резидентом та нерезидентом. Такий платник податку — резидент повинен подати звіт про контрольовані операції.

/ІПК від 04.12.2019 р. № 1683/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/

 

Подання Звіту про КО представництвом іноземної компанії

ГУ ДПС у м. Києві повідомило, що якщо діяльність Представництва, яке є представником компанії, яка зареєстрована за законодавством Нідерландів, відповідатиме критеріям «постійного представництва» (пп. 14.1.193 ст. 14 ПКУ), а обсяг господарських операцій, передбачених пп. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу, перевищуватиме 10 млн грн, то у такого Представництва виникне обов’язок щодо подання звіту про контрольовані операції за відповідний звітний (податковий) період.

/ІПК від 04.12.2019 р. № 1686/ІПК/26-15-05-06-01/

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42