Аналітика

Туристичний збір

08.01.2020 / 14:46

Повернення коштів

ГУ ДФС у Київській області роз’яснило, що у разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено такий зір, сума надміру сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому ПКУ порядку. Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми. Якщо сплата збору та необхідність у поверненні помилково та/або надміру сплаченої суми збору виникла у межах одного звітного кварталу (податковим агентом не здійснені нарахування збору за цей звітний квартал та сплата збору до місцевого бюджету), то повернення податковим агентом платнику збору надміру сплаченої ним суми відбувається в межах взаємовідносин, що регулюються ЦКУ.

/ІПК від 30.01.2018 р. № 312/ІПК/10-36-12-03/

 

Необхідні умови для органів місцевого самоврядування

ГУ ДФС у Донецькій області повідомила, що для забезпечення умов справляння туристичного збору у 2019 р. встановленими ПКУ необхідними умовами, що мають бути реалізованими у рішеннях органів місцевого самоврядування, є не тільки затвердження ставок туристичного збору, а й запровад­ження (або незапровадження) авансових внесків, визначення та оприлюднення переліку податкових агентів.

/ІПК від 01.02.2019 р. № 376/ІПК/05-99-12-04-10/

 

Особливості справляння

ДФС України пояснила, що обов’язковими для встановлення на відповідній території є єдиний податок та податок на майно. Щодо туристичного збору, то ради в межах повноважень вирішують питання щодо його встановлення на своїх територіях. Отже, справляння туристичного збору здійснюється на тих територіях, де він запроваджений. Якщо радами не прийнято рішення щодо встановлення на 2019 р. ставок туристичного збору, які б відповідали умовам ПКУ, то збір справляється з застосуванням мінімальних ставок, визначених ПКУ.

/ІПК від 06.02.2019 р. № 420/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Нова форма декларації

ДФС України роз’яснила, що проект нової форми податкової декларації з туристичного збору розроб­лений, проект наказу Мінфіну України «Про внесення змін до форми Податкової декларації з туристичного збору» розміщений для громадського обговорення на офіційному веб-порталі ДФС (www.sfs.gov.ua) в підрозділі «Діяльність / Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів /2019 рік» та наданий на розгляд до Мінфіну України. Нові форми декларацій набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення. Отже, у разі затвердження та оприлюднення нової форми декларації з туристичного збору у І кварталі 2019 року для складання звітності за ІІ квартал 2019 року має застосовуватися нова форма декларації.

/ІПК від 26.02.2019 р. № 763/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Забезпечення житлом працівників

ДФС вважає, що проживання працівників підприємства на підставі укладених трудових договорів у будинку, який належить (обліковується на балансі) підприємству, не відноситься до послуг з тимчасового проживання. Отже, працівники та члени їх сімей, які проживають на підставі укладених трудових договорів у будинку, який належить (обліковується на балансі) підприємства, не є платниками турзбору.

/ІПК від 07.03.2019 р. № 956/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Проживання більше місяця

ГУ ДФС у Тернопільській області пояснило, що проживання осіб, якими з податковими агентами укладено договір найму/оренди житла на строк, що перевищує один місяць, не відноситься до послуг з тимчасового проживання, тому не є підставою для справляння турзбору в розумінні пп. 268.2.1 ст. 268 ПКУ.

/ІПК від 12.03.2019 р. № 1003/ІПК/19-00-12-02-27/

 

Мінімальна ставка

Підпунктом 268.3.1 ст. 268 ПКУ граничні межі ставок туристичного збору встановлені у розмірі до 0,5 % — для внутрішнього туризму та до 5 % — для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. Тому ДФС України вважає, що мінімальним розміром ставки туристичного збору є нульова ставка.

/ІПК від 19.03.2019 р. № 1110/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Підтвердження сплати

Сплата платником туристичного збору здійснюється безпосередньо перед розміщенням у місцях проживання (ночівлі). Тому ДФС України нагадала, що у податкового агента як суб’єкта ведення бухгалтерського обліку та нарахування податкових зобов’язань з туристичного збору має бути підтвердний первинний документ, який містить відомості про господарську операцію щодо сплати цьому податковому агенту певної суми коштів платником збору.

/ІПК від 20.03.2019 р. № 1128/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Дата виникнення зобов’язання

ДФС Україна переконана, що питання щодо встановлення туристичного збору вирішують місцеві ради в межах повноважень, визначених ПКУ. Отже, зобов’язання щодо сплати туристичного збору виникає з часу набрання чинності рішенням місцевої ради про встановлення ставки туристичного збору.

/ІПК від 01.04.2019 р. № 1375/6/99-99-13-03-02-15/ІПК/

 

Ранній заїзд та пізній виїзд: як визначаються дні проживання

ДФС України роз’яснила, що у разі раннього заїзду до місця проживання (до 12 год 00 хв для прибуття) та пізнього виїзду (після 12 год 00 хв дня виїзду) для цілей оподаткування туристичним збором до кількості днів проживання додається дві доби (по одній добі за перевищення розрахункової години при заїзді та виїзді з місця проживання).

Якщо під час тимчасового проживання збільшується термін проживання, туристичний збір з платника може стягуватися податковим агентом у день продовження терміну проживання, але у будь-якому випадку до моменту виїзду платника збору з місця проживання.

/ІПК від 09.04.2019 р. № 1524/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Як визначити тих, хто не є платниками

ГУ ДФС у Харківській області пояснило, що податковим агентам турзбору, з метою визначення осіб, які не є платниками турзбору, необхідно отримати від особи підтвердні документи про віднесення її до певної категорії у вигляді: наказу (розпорядження) керівника підприємства або його заступника про відрядження фізичної особи, яка є працівником такого підприємства; відповідних документів, що підтверджують громадянство України, постійне проживання на території України та інші документи, визначені Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», з урахуванням пп. «в» пп. 14.1.213 ст. 14 ПКУ.

/ІПК від 19.04.2019 р. № 1708/ІПК/20-40-13-02-11/

 

Проживання працівників

ДФС України пояснила, що проживання працівників підприємства, що перебувають у трудових відносинах з підприємством, на базі відпочинку за умовами колективного договору, яка належить (обліковується на балансі) підприємству, не відноситься до послуг з тимчасового проживання, тому не є підставою для справляння туристичного збору, а працівники не є платниками збору.

/ІПК від 02.05.2019 р. № 1909/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Коли можна не сплачувати

ДФС України вважає, що на територіях, за якими сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громадине прийнято рішення про встановлення туристичного збору, з 01.01.2019 р. до дати прийняття відповідного рішення не виникає зобов’язання щодо сплати збору.

/ІПК від 02.05.2019 р. № 1927/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Підтвердження сплати податковими агентами

ДФС України звернула увагу податкових агентів з туристичного збору на те, що у них як у суб’єктів ведення бухгалтерського обліку та нарахування податкових зобов’язань має бути підтвердний первинний документ, який містить відомості про господарську операцію щодо сплати цьому податковому агенту певної суми коштів платником туристичного збору.

/ІПК від 21.05.2019 р. № 2316/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 

Повернення коштів

ГУ ДФС у Полтавській області нагадало, що якщо після сплати туристичного збору податковому агенту авансовим внеском платник вирішив зменшити тривалість свого проживання, у такого платника виникає необхідність у поверненні надміру сплаченої ним суми збору. Якщо необхідність повернення частки туристичного збору виникла у межах того звітного кварталу, у якому збір був сплачений податковому агенту (податковим агентом не здійснені нарахування збору за цей звітний квартал та сплата збору до місцевого бюджету), то повернення податковим агентом платнику збору зайво сплаченої ним суми відбувається в межах взаємовідносин, що регулюються ЦКУ.

/ІПК від 24.05.2019 р. № 2361/ІПК/16-31-12-03-19/

 

Пільга для іноземця

ГУ ДФС у Дніпропетровській області роз’яснило, що якщо іноземний громадянин підпадає під визначення фізичної особи — резидента, працевлаштований в Україні та є відрядженим працівником, то турзбір з нього не справляється. А якщо у відрядження приїхав іноземець, який не є резидентом України, то пільги щодо збору він вже не має.

Для підтвердження правомірності надання пільги з турзбору податковий агент повинен мати копії відповідних документів, що підтверджують належність особи до пільгової категорії.

/ІПК від 17.07.2019 р. № 3304/ІПК/04-36-12-04-21/

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42