Новини

Як отримати розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу?

16.01.2020 / 12:10

Платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу. Платник податків, який звертається до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов'язання.

Розстроченням (відстроченням) грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120 % річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу.

Для отримання розстрочення платником податків подається:

> заява, згідно з якою визначено підставу для її отримання  (перелік обставин, що є підставою для розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу заявника, визначений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1235);

> економічне обґрунтування, яке складається з:

- переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин;

- аналізу фінансового стану;

- графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум;

- розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

Для отримання відстрочення платником податків подається:

> заява, згідно з якою визначено підставу для її отримання (підставами для отримання відстрочення є лише обставини непереборної сили, що підтверджуються:

- висновком Торгово-промислової палати про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України;

- рішенням Президента України про оголошення окремих місцевостей України зоною надзвичайної екологічної ситуації, затвердженим Верховною Радою України.

При цьому висновки Торгово-промислової палати мають містити чітке посилання на норми статей 100.4, 100.5 Податкового кодексу України.

Зверніть увагу: платник податків із заявою про розстрочення (відстрочення) та документами звертається до Головного управління ДПС у м. Києві  (за адресою м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19). Також можна звернутися до центру обслуговування платників податків за місцем обліку.

Якщо сума розстрочення (відстрочення) становить  понад 3 млн грн та/або якщо розстрочення (відстрочення) надається на строк, що виходить за межі одного та/або більше бюджетних років, то платник податків звертається і до Головного управління ДПС у м. Києві, і  до ДПС України. 

За матеріалами ГУ ДПС у м. Києві