Новини

Тимчасова відсутність керівництва: як підписувати податкову звітність в електронному вигляді?

21.01.2020 / 13:10

Контроль за введенням даних, їх повнотою та достовірністю покладається на платника. Створення електронного документа завершується накладанням на нього кваліфікованого електронного підпису (далі — КЕП) підписувача (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді.  

Згідно з абзацом другим пп. 48.5.1 ст. 48 ПКУ достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі кваліфікованого електронного підпису платника податку.

Відповідно до п. 11 розділу ІІІ Порядку № 557 для надання права підпису електронних документів (крім Заяви про приєднання до Договору) іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган (визначений відповідно до п. 5 розділу ІІІ Порядку № 557) шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (далі — Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 557.

До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються КЕП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них 3 КЕП підписувача Заяви про приєднання до Договору (керівника) і останньою — електронна печатка (за наявності) (п. 12 розділу ІІІ Порядку № 557).

За матеріалами ГУ ДПС у Луганській області