Новини

Як розрахувати проценти за користування розстроченням (відстроченням) грошових зобов'язань або податкового боргу?

31.01.2020 / 12:20

Розстрочені суми грошових зобов’язань або податкового боргу (в тому числі окремо — суми штрафних (фінансових) санкцій)) погашаються рівними частинами, починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення.

Відстрочені ж суми грошових зобов’язань або податкового боргу погашаються рівними частинами, починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контролюючим органом, але не пізніше закінчення 12 календарних місяців з дня виникнення такого грошового зобов’язання або податкового боргу, або одноразово у повному обсязі.

За користування розстроченням (відстроченням) нараховується процент за таке користування, що дорівнює розміру 120 % річних облікової ставки Національного банку України, яка діє на день прийняття контролюючим органом рішення.

Платник самостійно розраховує суму процентів та сплачує її одночасно зі сплатою розстрочення (відстрочення).

Приклад нарахування процентів за користування розстроченням

Підприємством надано документи на розстрочення податкового боргу на суму 150 000,00 гривень на період користування розстроченням  5 місяців.

Рішення про надання розстрочення прийнято 20.05.2019 р.

Відповідно до графіка терміном сплати є 15 число кожного місяця.

Ставка НБУ на 20.05.2019 р. становила 17,5 %.

Щомісячний платіж розстрочення становитиме 30 000,00 грн: (150 000 : 5 = 30 000).

Платникові 15.06.2019 р. нараховано процент за користування розстроченням за формулою:

          С х 120 %              Р
П = (--------------------)  х  -------------  х К ,
                365                  100

де П — процент за користуванням розстроченням;

С — ставка НБУ (17,5 %);

Р — сума розстрочки (залишкова);

К — кількість днів користування розстроченням (місячна).

Сума процентів становить:

        17,5 х 120 %          150 000
П = ----------------------- х --------------------  х 27 = 2 330,14 грн.
            365                         100

Звертаємо увагу, що сума нарахованих процентів з кожним місяцем зменшується з урахуванням уже сплачених сум розстрочки у попередніх  періодах.

Так, на наступний місяць (термін сплати —  15.07.2019 р.) сума процентів становитиме:

          17,5 х 120 %         150 000 – 30 000*
П = ---------------------- х -------------------------------- х 30 = 2071,23 грн.
             
365                              100

__________________
* 30 000 грн — сплачена сума розстрочення в попередньому періоді

 

За матеріалами ГУ ДПС у м. Києві

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42