Новини

Нацкомфінпослуг: про порядок подання фінансової звітності фінансовими установами

04.02.2020 / 15:00

Відповідно до частин другої та п’ятої ст. 12Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, всі фінансові установи складають і подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Міністерством фінансів України на своєму офіційному вебсайті за посиланням: https://mof.gov.ua/uk/zagalni-rozjasnennja-fin-zvitnosti розміщено «Роз’яснення щодо складання фінансової звітності за таксономією фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі за 2019 рік та проміжної фінансової звітності в 2020 році».

У зв’язку з цим Нацкомфінпослуг повідомляє, що фінансові установи подають фінансову звітність за 2019 рік до Нацкомфінпослуг у порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг/
Держфінпослуг, з використанням вебінтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг,
 за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Разом з тим звертаємо увагу, що 16.01.2020 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», реєстраційний номер № 1209-1, яким передбачено відтермінування подання фінансової та консолідованої звітності, складеної на основі таксономії за міжнародними стандартами підприємствами, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти.

За інформацією з офіційного вебпорталу Верховної Ради України, Закон готується для передачі на підпис. Відслідковувати стан проходження Закону можна за посиланням: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66903.

 

Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг